07 aug 2014 20:07

Archieven over 14-18 in Wallonië

Het Rijksarchief zet een reeks archiefdocumenten over de Eerste Wereldoorlog in Wallonië online.

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen. 100 jaar later komen de herdenkingen officieel op gang in heel het land. Voor het Rijksarchief is de belangstelling voor WOI geen nieuw gegeven. Jarenlang al doet het Rijksarchief onderzoek naar en geeft het publicaties uit over de Grote Oorlog.

Om ook het grote publiek kennis te laten maken met zijn belangrijke WOI-collecties hebben de rijksarchieven in Wallonië een gemeenschappelijk initiatief op poten gezet: de website http://14-18-wallonie.arch.be.

Gewone mensen en het ‘dagdagelijkse’ staan centraal in deze selectie van WOI-documenten, die varieert van brieven over affiches tot foto’s, officiële rapporten, enz. Vandaag staan al ruim 100 documenten online. De komende maanden en jaren zullen stelselmatig nieuwe documenten worden toegevoegd aan de virtuele tentoonstelling.

De navigatie op de website is simpel gehouden. De archiefdocumenten zijn chronologisch raadpleegbaar, via tags of op trefwoord. Ze bevatten steeds een nauwkeurige beschrijving en een referentie naar het archiefbestand waarin het document te vinden is. Zo kunnen geïnteresseerden verdere opzoekingen doen in de leeszaal van het betrokken rijksarchief.

Virtuele bezoekers worden via http://14-18-wallonie.arch.be ook op de hoogte gehouden over de publicaties en evenementen van de rijksarchieven in Wallonië n.a.v. 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

Op de pas gelanceerde website www.arch.be/ebookshop wordt de reeks Studies over de Eerste Wereldoorlog (gestart in 2001) aangeboden, evenals enkele e-books rond WOI zoals het vernieuwde Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België. Het aanbod in de e-bookshop wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Boeken en inventarissen over de Eerste Wereldoorlog blijven uiteraard ook te koop via de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, te contacteren via publicat@arch.be.