13 jul 2016 17:25

De “Groote Oorlog” in beeld : Het Rijksarchief zet meer dan 6.000 - vaak onuitgegeven - foto’s online!

Het Rijksarchief heeft meer dan 6.000 - vaak onuitgegeven - foto’s over de Eerste Wereldoorlog online gebracht op zijn website.

De zeer rijke en diverse fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog die wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief werd gevormd door een grootschalige inzamelingsactie onmiddellijk na de oorlog. De collectie bestrijkt alle aspecten van W.O. I: de invasie, het bloedbad onder de burgers en andere wreedheden, de strijd voor het behoud van het patrimonium, militaire operaties aan het IJzerfront, het dagelijks bestaan van de soldaten, de propaganda en de Belgische regering te Sainte-Adresse, het burgerleven in België onder het juk van de bezetter, de opvang van Belgische en buitenlandse vluchtelingen, de vernielingen aan het industrieel weefsel, de collaboratie en de weerstandsnetwerken, de bevrijding van het grondgebied, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren,…

Vandaag kan iedereen deze buitengewone collectie online bekijken, dankzij het inventariserings- en digitaliseringswerk dat eind 2014 werd ingezet. Het digitaliseren van afdrukken op papier stelde weinig problemen. Voor negatieven op glasplaat echter – waarvan geen afdrukken bestonden – was het een heel ander, maar boeiend en leerzaam verhaal.

Het Rijksarchief digitaliseerde de voorbije jaren niet alleen foto’s, maar ook andere documenten over de Eerste Wereldoorlog. De website van het Rijksarchief herbergt meer dan 80.000 beelden in verband met de Raad van Vlaanderen (een collaboratieorgaan dat in 1917 werd opgericht door de activisten) en de Patriottische Diensten (het geheel van verzets- en inlichtingennetwerken die tijdens de oorlog in België actief waren).

De inventarisering en digitalisering waren een werk van lange adem dat maar tot stand is kunnen komen door de gezamenlijke inspanningen van verschillende diensten, en dankzij een toelage van het Commissariaat-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog en de Nationale Loterij, die we uitdrukkelijk danken voor hun gewaardeerde steun.

De fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog staat natuurlijk open voor aanvullingen. Schenkingen aan het Rijksarchief zijn dus altijd welkom!

Info: www.arch.be en http://search.arch.be (sleutelwoord : Iconografische Verzameling betreffende de Eerste Wereldoorlog)