31 mei 2018 14:14

Gratis toegang tot de leeszalen van het Rijksarchief

Vanaf 1 juni 2018 a.s. is de toegang tot de 19 leeszalen van het Rijksarchief gratis.  

Door die maatregel wil de instelling alle burgers gemakkelijker toegang bieden tot het archief. De onlineraadpleging van archief zoals de parochieregisters of registers van de burgerlijke stand van meer dan 100 jaar blijft eveneens gratis. De tarieven voor opzoekingen en reproducties die op afstand werden aangevraagd worden daarentegen verhoogd.

Het nieuwe tarief voor prestaties van het Rijksarchief werd op 25 mei 2018 ondertekend door de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en zal eerstdaags worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het tarief was sinds 2011 niet meer aangepast of geïndexeerd. Het moest dus worden herzien om beter overeen te stemmen met de werkelijke kostprijs.

Het Rijksarchief bewaart meer dan 335 strekkende kilometer archief van de middeleeuwen tot heden. De instelling verwerft en bewaart archief ouder dan 30 jaar dat werd gevormd door hoven en rechtbanken, overheidsbesturen, notarissen, de privésector en privépersonen (ondernemingen, politici, verenigingen en vennootschappen, invloedrijke families, enz.) die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld.

Informatie: www.arch.be