22 apr 2015 15:33

Inhuldiging van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief te Gent

Minder dan drie jaar na de eerstesteenlegging wordt het nieuwe gebouw van het Rijksarchief in de Bagattenstraat te Gent ingehuldigd, in aanwezigheid van Mevr. Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, en de Heer Jan Jambon, Minister belast met de Regie der Gebouwen.

Het nieuwe gebouw van Rijksarchief Gent ligt in het centrum van de stad en in de onmiddellijke nabijheid van de Universiteit Gent, de Boekentoren en andere archiefinstellingen. Het heeft een – geklimatiseerde – opslagruimte voor 40 strekkende kilometer archief.

Het Rijksarchief te Gent was sinds 1904 gehuisvest in het middeleeuwse Duivelsteen. Het gebouw bleek echter te klein om het archief van de Oost-Vlaamse besturen te kunnen opvangen en het beantwoordde ook niet meer aan de huidige normen op het vlak van archiefbeheer.

Begin 2015 werd 7,6 kilometer archief en bibliotheek van het Duivelsteen overgebracht naar het nieuwe gebouw, evenals 19,1 kilometer die omwille van plaatsgebrek te Gent tijdelijk in het Rijksarchief te Beveren werd bewaard. Deze verhuisoperatie nam drie maanden in beslag.

Het nieuwe gebouw van het Rijksarchief kwam tot stand via een publiek-private samenwerking.

Kennismaken met het Rijksarchief te Gent

Het Rijksarchief is een Federale Wetenschappelijke Instelling die ressorteert onder de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Het is de grootste archiefbewaarinstelling in België. In zijn 19 vestigingen, verspreid over het land, beheert het in totaal meer dan 300 kilometer archief.

Het Rijksarchief te Gent verwerft en bewaart archief ouder dan 30 jaar afkomstig van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen die gevestigd zijn of waren op het grondgebied van de huidige provincie Oost-Vlaanderen. Het bewaart eveneens archief van particulieren die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld (politici, verenigingen, invloedrijke families, enz.). De talrijke archiefbestanden en collecties beslaan bijna 1200 jaar geschiedenis.

Om de grote hoeveelheid archieven open te stellen voor onderzoek realiseert het wetenschappelijk personeel diverse archieftoegangen zoals zoekwijzers, archiefoverzichten en –gidsen, inventarissen, institutionele studies, enz., zowel in papieren als in digitale vorm.

Het publiek – onderzoekers, studenten, genealogen en lokale historici – kan naast de originele archiefstukken ook documenten in digitale vorm of op microfilm raadplegen, naast een bibliotheek (van meer dan 1500 strekkende meter) met historische en administratieve naslagwerken. De leeszaal, die plaats biedt aan 120 bezoekers, zal op 5 mei opengaan voor het publiek.

Daarnaast waakt het Rijksarchief ook over de goede bewaring van de archiefdocumenten bij de openbare besturen Het geeft ter zake richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer bij diverse overheden.

Openingsuren leeszaal :
Van dinsdag tot vrijdag: doorlopend van 9u tot 16u30.
De eerste zaterdag van de maand: van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u.
In juli en augustus: van dinsdag tot vrijdag, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.

Aanmeldingsmodaliteiten :
- Lezerskaart voor alle Rijksarchieven: 20 € / jaar.
- Studententarief: 10 € / jaar.
- Lezerskaart geldig in 1 enkel Rijksarchief: 5 € / week.