27 okt 2017 19:03

Colloquium “ Trust (in) the Digital Transition”

Eind november 2017 komen verschillende experten inzake de “digital turn” bijeen op een internationaal colloquium in Brussel. Vicepremier Alexander De Croo, als minister bevoegd voor de Digitale Agenda, sluit de dag af.

Het HECTOR-project (2014-2018) is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksarchief, de Universiteit van Namen, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Montréal in het kader van het federale onderzoeksprogramma BRAIN-be. HECTOR wil een analyse maken van de transformatie, de organisatie en het beheer van hybride documenten en dossiers (papier en digitaal) in de Belgische federale administraties. De doelstelling is om de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government te faciliteren.

Het onderzoek en de resultaten van het HECTOR-project zullen worden voorgesteld tijdens het internationaal colloquium Trust (in) the Digital Transition. Management and archiving challenges facing a new legal & standard framework, dat plaatsvindt op woensdag 29 november 2017 in het Paleis der Academiën in Brussel.

Tijdens een rondetafelgesprek zullen Belgische en buitenlandse specialisten uit de overheids- en de privésector hun expertise en ervaringen delen en van gedachten wisselen over de uitdagingen van de digital turn. Ze zullen antwoorden zoeken op de vraag hoe een wettelijk kader (e-IDAS, Digital Act), standaarden en certificeringsmechanismen vertrouwen kunnen inboezemen en kunnen zorgen voor een harmonieus werkproces voor elektronische archivering. Het colloquium wordt afgerond met een toespraak van vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo.

Programma & info: http://hectorcolloquium2017.wordpress.com