12 aug 2014 15:38

Tweede editie voor het behalen van het interuniversitair diploma in digitaal informatiebeheer!

De tweede editie van de interuniversitaire opleiding in digitaal informatiebeheer zal bij aanvang van het volgende academiejaar 2014-2015 starten.

Het programma ‘DocSafe’ kwam tot stand door een partnerschap tussen het Algemeen Rijksarchief, de Universiteit van Namen en de HEC-Management School of the University of Liège. Deze multidisciplinaire opleiding heeft de kennisoverdracht van het volledig beheer van de digitale informatie tot doel – vanaf het ontstaan tot de beveiligde bewaring, rekening houdend met de technologische evoluties, de wetgeving en de praktijk inzake documentbeheer. De opleiding behandelt zowel praktische en organisatorische als juridische en technische aspecten van het beheer en de bewaring van digitale gegevens.

‘DocSafe’ kan door pas afgestudeerden en professionals uit de private en openbare sector gevolgd worden, o.a. informatiebeheerders, kennismanagers, kwaliteitsbeheerders, records managers, archivarissen, bibliothecarissen, IT-specialisten, juristen of kaderleden.

Voor meer informatie over het programma en de inschrijvingsmodaliteiten, gelieve de website www.docsafe.info te consulteren.