29 nov 2012 15:10

Armoederisico bij personen met een handicap opvallend hoog

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap (3 december) worden op donderdag 6 december om 11u de resultaten van het Handilab-onderzoek aan de pers voorgesteld in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Philippe COURARD.

Maar liefst 39% van de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, leven onder de Europese armoedegrens. Dat is één van de opvallende conclusies van het Handilab-onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, uitgevoerd op vraag van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De onderzoekers gingen na of de tegemoetkomingen de maatschappelijke integratie van personen met een handicap bevorderen en een efficiënt middel zijn tegen armoede. Ze bevroegen daarvoor 1.118 mensen tussen 21 en 65 jaar die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming krijgen van de federale overheid.

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap (3 december) worden op donderdag 6 december om 11u de resultaten van het Handilab-onderzoek aan de pers voorgesteld in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Philippe COURARD.

Programma

11u00: welkom
11u05: voorstelling onderzoeksresultaten door Prof. Dr. Koen Hermans en Bram Vermeulen (KULeuven)
11u30: afsluiting door staatssecretaris Philippe Courard
11u45: lunch

Praktische informatie

Datum: donderdag 6 december 2012 om 11u
Plaats: Kabinet Staatssecretaris Philippe Courard - Ernest Blérotstraat 1 - 1070 Brussel

Gelieve, indien mogelijk, uw aanwezigheid te bevestigen via press@minsoc.fed.be.

Het kabinet van staatssecretaris Courard is vlakbij het Zuidstation gelegen.
U kan gebruik maken van de betalende parking Q-Park:
http://www.q-park.be/nl/parkeren-bij-q-park/parkings/per-stad/brussel/zuidstation.
Aansluitend op de persconferentie vanaf 13u30 vindt in de Zuidertoren een colloquium plaats waarbij het Handilab-onderzoek wordt voorgesteld en verschillende actoren met elkaar in debat gaan.
Het programma kan u terugvinden op de website van de FOD Sociale Zekerheid:
http://socialsecurity.fgov.be/docs/handilab/programma_handilab_nl.pdf.
Gelieve ook hiervoor indien mogelijk uw aanwezigheid te bevestigen.
Meer informatie

Barbara DE CLIPPEL - FOD Sociale Zekerheid - 0473 13 13 29 - press@minsoc.fed.be
Informatie Belspo: Aziz Naji - aziz.naji@belspo.be