31 mei 2024 10:03

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

Brussel en Berlijn, 31 mei 2024 - De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp Nimmermann, hebben een intentieverklaring ondertekend om de ontwikkeling van een hybride interconnectie tussen de windparken op zee van beide landen te onderzoeken. Dit initiatief heeft tot doel om de enorme hernieuwbare energiepotentie in hun zeeën te benutten en te verbinden, terwijl het bijdraagt aan een geïntegreerd netwerk in wind op zee in het gehele Noordzeebekken. 

Duitsland en België zijn fervente voorstanders van een ambitieuze groene energietransitie. De twee landen hebben herhaaldelijk bewezen dat ze in staat zijn om samen te werken om dit doel te bereiken. Concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn de ALEGrO-interconnectie, de eerste directe elektrische verbinding tussen de twee landen, die sinds 2020 operationeel is, en waarvoor een opvolgingsproject gaande is. Andere voorbeelden zijn de geplande waterstofleiding tussen de twee landen en hun langdurige samenwerking in het kader van de energietransitie van de Noordzee. Bovendien zal Duitsland het stokje overnemen van België om de Noordzeetop over hernieuwbare energie in juni 2025 te organiseren. 

De twee landen hebben duidelijke en ambitieuze doelstellingen op het gebied van windenergie op zee vastgesteld. België streeft naar een capaciteit van 6 GW tegen 2030 en 8 GW tegen 2040, terwijl Duitsland ten minste 30 GW tegen 2030 en 70 GW tegen 2045 voorziet. Door hun krachten te bundelen, kunnen België en Duitsland niet alleen innovatie en vooruitgang in hernieuwbare energie stimuleren, maar ook de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk houden en robuuste en veilige industriële waardeketens versterken. 

Om het hernieuwbare potentieel van de Noordzee optimaal te benutten, zijn de ministers overeengekomen om de realisatie van een hybride interconnectie te onderzoeken die de owindproductiecapaciteit op zee in een breder geïntegreerd netwerk verbindt. Ze hebben de Belgische en Duitse netbeheerders opdracht gegeven om de opties voor dit netwerkproject te onderzoeken, waarbij, indien nodig, andere landen en netbeheerders worden betrokken bij de evaluatie van het project. 

De betrokken administraties en de Belgische en Duitse netbeheerders zullen regelmatig de voortgang bespreken om tijdens de volgende Noordzeetop een eindrapport aan de ministers voor te leggen. Dit rapport moet informatie bevatten over de kosten en baten, de potentiële planning en eventuele obstakels die overwonnen moeten worden. 

Minister Van der Straeten en staatssecretaris Nimmermann hebben hun inzet herbevestigd om samen te werken aan de realisatie van deze visie, de ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen en van de Noordzee een grote duurzame elektriciteitscentrale te maken die groene stroom levert aan Europese burgers.