25 mei 2023 11:07

België en Noorwegen versterken energie-dialoog

Minister van Energie Tinne Van der Straeten heeft het driedaagse werkbezoek aan Noorwegen afgerond. De Belgische Noorse energiebetrekkingen nemen sinds de deelname van Noorwegen aan de North Sea Summit een hoge vlucht. België nodigde Noorwegen en zeven andere Noordzeelanden vorige maand uit in Oostende om van de Noordzee de grootste duurzame elektriciteitscentrale te maken, op termijn goed voor goedkope elektriciteit voor 300 miljoen Europese huishoudens.

Op 24 april 2023 zakten Noorse premier Støre, Noorse minister van Energie Aasland en de Noorse offshore industrie af naar Oostende om gezamenlijke offshore en waterstofdoelstellingen mee te onderschrijven. De driedaagse van minister van Energie Tinne Van der Straeten in Noorwegen zet de hoge ambities voor offshore wind in de Noordzee verder. Tijdens de driedaagse ontmoette ze de offshore industrie, sprak ze met de Noorse netbeheerder en regulator en overlegde ze met haar Noorse collega minister voor Energie Terje Aasland.

“Noorwegen en België vullen elkaar goed aan op energie-vlak. België staat zeer ver in de uitbouw van offshore wind capaciteit en zal het eerste energie-eiland in de Noordzee bouwen. We zijn bovendien een invoer en doorvoerhub voor gas. Noorwegen heeft qua wind nog een enorm potentieel te ontginnen en is een belangrijke én betrouwbare gasleverancier voor Europa. Het is een cruciale energiepartner vandaag en in de toekomst.”
Tinne Van der Straeten
Minister voor Energie
Van der Straeten_Aasland

Op de agenda voornamelijk verschillende bilaterale gesprekken met de offshore industrie, administratieve instellingen in de energiesector en Noorse minister voor energie Terje Aasland.

Christian Rynning Tønnessen, CEO van Statkraft. Statkraft is internationaal dé leider in waterkracht en Europa's grootste producent van hernieuwbare energie.  Statkraft verruimt haar activiteiten en kijkt daarvoor steeds meer naar offshore windenergie. “Onze landen en industrieën beschikken over complementaire expertise in energie. Onze jarenlange nauwe samenwerking op het gebied van energie tillen we naar een nieuwe en veelbelovende toekomst van groene energie", zei Tinne Van der Straeten na afloop van de bilaterale.

Met Hilde Tonne, CEO van Statnett, de Noorse Netbeheerder (evenknie Elia). “Noorwegen en België staan voor gemeenschappelijke uitdagingen en kansen bij de aanpak van de klimaatverandering en de ontwikkeling van groene industrieën in heel Europa. Samenwerking tussen onze twee landen en TSO's is essentieel", aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Bilateraal overleg met Terje Aasland, de Noorse minister voor Energie“We bespraken onze gezamenlijke visies en taken voor de komende jaren. Aangezien we van de Noordzee de grootste groene energiecentrale van Europa maken, zal onze energie dialoog de komende jaren steeds intensiever worden, de samenwerking hechter en nog belangrijker. Noorwegen en België vullen elkaar goed aan op energie-vlak. België staat zeer ver in de uitbouw van offshore wind capaciteit en zal het eerste energie-eiland in de Noordzee bouwen. We zijn bovendien een invoer en doorvoerhub voor gas. Noorwegen heeft qua wind nog een enorm potentieel te ontginnen en is een belangrijke én betrouwbare gasleverancier voor Europa. Het is een cruciale energiepartner vandaag en in de toekomst.”

Tenslotte de Noorse energie industrie (onder meer Equinor en Norsea) in Stavanger, een kuststad die zichzelf de ‘hoofdstad van energie van Europa noemt’ (“energy capital of Europe”). De stad werd groot én rijk dankzij olie en gas, en plant ook in de toekomst een cruciale energierol te blijven spelen. Daarvoor zet de stad met de steun van de Noorse regering volop in op offshore wind. Vele olie en gasbedrijven in Stavanger verleggen hun activiteiten, onderzoek en investeringen overigens steeds meer naar hernieuwbare energie.

Noorwegen is een nauwe bondgenoot in de strijd tegen klimaatopwarming en zet volop in op hernieuwbare energie. Het land heeft dankzij haar bergen, water en kustgebieden enorm veel potentieel aan hernieuwbare energie. Potentieel dat zich vertaalt naar torenhoge offshore ambities. De Noren willen tegen 2040 30 GW windenergie opwekken in de Noordzee. Zij staan aan de start van hun offshore ambities. België is vandaag wereldwijd koploper in wind op zee, met waardevolle expertise voor de Noren. “Die complementariteit werpt vruchten af, voor onze huishoudens, onze industrie en voor het klimaat", vult Tinne Van der Straeten aan.

Een cruciale energiepartner

Noorwegen is een belangrijke én betrouwbare energiepartner. Dat bleek bij uitstek tijdens de energiecrisis ten gevolge van Russische invasie in Oekraïne. Noors gas helpt Europa versneld af van Russisch gas. Noors gas komt rechtstreeks toe in Zeebrugge (via Zeepipe). Dat is ook voor Duitsland belangrijk. België is namelijk een invoer en doorvoerhub naar onze buurlanden. Tijdens de energiecrisis kon België dankzij het Noorse gas, maar ook dankzij de grootste LNG terminal in Europa (in Zeebrugge) maximaal gas doorvoeren naar onze buurlanden.