01 mrt 2024 08:40

Het Prinses Elisabeth Eiland: van ontwerp tot constructie

Op vrijdag 1 maart wordt het Koninklijk Besluit voorgelegd aan de Ministerraad dat Elia de domeinconcessie verleent voor de bouw en de exploitatie van het Prinses Elisabeth Eiland. De domeinconcessie wordt toegekend voor een periode van 40 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

Daarnaast is het energie-eiland geselecteerd voor een subsidie van 3,7 miljoen euro van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-programma. De subsidie wordt specifiek ingezet om een omgeving te bevorderen waarin vogels zich kunnen nestelen en vestigen. 

Dit is opnieuw een stap in de richting van de (nabije) constructie van het Prinses Elisabeth Eiland. Zodra de domeinconcessie is toegekend, kan de voorbereiding van de bouw van het energie-eiland beginnen. Deze domeinconcessie wordt verleend voor een periode van 40 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het energie-eiland wordt voor minstens een eeuw geïnstalleerd. 

Het Prinses Elisabeth Eiland, een wereldprimeur, is een artificieel eiland dat zich op 45 km van de Belgische kust bevindt. Het Prinses Elisabeth Eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de windmolenparken op zee met het vasteland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland, zoals met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.  

De huidige planning voorziet de plaatsing van de caissons in 2024 en 2025, met de plaatsing van 8 tot 12 caissons in 2024. De elektrische infrastructuur wordt geplaatst na de werken aan het eiland zelf. In 2026 is de bouw van het eiland voltooid.   

 

Geïnspireerd door de natuur: een subsidie van 3,7 miljoen van het EU-programma LIFE

Met het project Nature Inclusive Design van het energie-eiland stonden duurzaamheid en respect voor het zeeleven centraal tijdens het hele ontwerpproces van het energie-eiland. “We gaan van gestapelde betonblokken naar een structuur die het zeeleven verwelkomt, zowel boven als onder water”, verklaart Tinne Van der Straeten, minister van Energie.  

In november heeft de federale overheid 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de medefinanciering van het natuurinclusief ontwerp, specifiek voor grindbedden en steentapijten.  

Voor natuurinclusieve ingrepen boven water werd een subsidieaanvraag ingediend bij LIFE, het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie.  

Deze week heeft de Europese Commissie aangekondigd dat het energie-eiland is geselecteerd in het kader van deze oproep: een subsidie van 3,7 miljoen euro zal specifiek worden toegewezen aan het project NID4BIRDLIFE, dat zich richt op vogels. Dankzij deze subsidie zal de basisstructuur van het eiland worden uitgerust om een klif na te bootsen en vogels nestgelegenheid te bieden in de supratidale zone (boven het getij). De focus ligt op de drieteenmeeuw (Larus tridactylus) die op de Rode Lijst voor vogels staat. 

Het project zal worden uitgevoerd door het volgende consortium van partners: KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen); INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek); Renewables Grid Initiatives en Elia. 

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “België toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan. We bouwen het eerste energie-eiland ter wereld en houden daarbij rekening met het zeeleven. De federale regering maakt middelen vrij om van het Prinses Elisabeth Eiland een natuurinclusief eiland te maken. We geven de biodiversiteit in de Belgische Noordzee een boost. Dat kan dankzij enkele slimme aanpassingen aan het ontwerp die tot stand zijn gekomen in samenwerking met natuurverenigingen. Zeevogels, talloze vissen, oesters, mosselen, algen en zeeanemonen: het eiland zal boven en onder water krioelen van het leven. België zet zo de toon voor vele toekomstige projecten in de Noordzee, het centrum van de Europese ambities voor wind op zee.” 

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: “Met deze domeinconcessie zetten we vandaag een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de tweede offshore wind zone, de Prinses Elisabeth zone. Belgische bedrijven pionieren opnieuw in innovatieve technieken om groene duurzame energie te winnen op zee. Nog dit jaar start de bouw van het eiland dat in 2026 af moet zijn. In 2028 zullen de eerste nieuwe windmolens in dienst worden genomen.”