14 sep 2023 15:20

Tinne Van der Straeten in Noordrijn-Westfalen in het kader van de versterkte Belgisch-Duitse energiesamenwerking

Als vervolg op de nauwere samenwerking op  energiegebied tussen België en Duitsland besprak minister Tinne Van der Straeten met haar collega Mona Neubaur, minister van Energie in Noordrijn-Westfalen, de volgende stappen in de uitvoering van deze samenwerking.

Tinne Van der Straeten maakte ook van haar reis gebruik om het Institute for a Sustainable Hydrogen Economy (INW) op de site van het Brainenergy Park in Jülich te bezoeken.

"Het was onder meer dankzij de invoer via Zeebrugge dat Duitsland de winter doorkwam", erkende de Duitse kanselier Olaf Scholz op een energietop in Zeebrugge afgelopen februari, terwijl de minister van Energie zei dat de top een booster was voor de samenwerking tussen de twee landen: "België is een Europees energiekruispunt. Ons land voerde in 2022 dertien keer meer gas uit naar Duitsland dan in 2021. En vandaag bereiden we de energietoekomst voor met versterkte samenwerking voor hernieuwbare energie en groene waterstof."

Deze donderdag maakten de twee ministers in Jülich de balans op van de voortgang van de samenwerkingen op het gebied van elektriciteit, gas en waterstof, en van het vervolg op de intentieverklaring die op 11 mei 2023 tussen beide partijen is ondertekend.

Een groene waterstofsnelweg tussen België en Duitsland

Sinds de Belgisch-Duitse top van 14 februari 2023 zijn er al verschillende concrete vorderingen gemaakt, zoals de aanleg door Fluxys, in juni, van het eerste deel van een gasleiding die compatibel is met het transport van hernieuwbare waterstof. Een grote stap voorwaarts voor de energietransitie.

De Belgische netbeheerder Fluxys is Europees marktleider in waterstof en werkt naarstig aan de uitbreiding van het netwerk. België en Duitsland willen deze samenwerking tussen hun waterstofinfrastructuren tegen 2028 verder versterken.

Naast gas en waterstof willen de twee landen meer elektriciteit uitwisselen. De elektriciteitsnetbeheerder Elia en zijn Duitse tegenhanger Amprion werken aan de aanleg van een tweede hoogspanningslijn voor beide netten. Een MoU (Memory of Understanding) werd afgelopen februari ondertekend tussen de twee actoren.  Ook werken de twee landen nauwer samen op het gebied van CO2-afvang en de bouw van windparken op zee.

Tinne Van der Straeten: "Onze landen staan voor gemeenschappelijke uitdagingen en kansen in de strijd bij de aanpak van de klimaatverandering en de ontwikkeling van groene industrieën in heel Europa. Samenwerking is essentieel om onze doelstelligen te bereiken en ik ben verheugd minister Mona Neubaur opnieuw te ontmoeten om de voortgang van de verschillende energieprojecten die ons verenigen te bespreken waaronder de aanleg van een groene waterstofsnelweg tussen Belgïe en Duitsland. Een nauwe coördinatie met onze partners in Duitsland is absoluut essentieel om onze bedrijven optimaal te ondersteunen in hun energietransitie. België is een energiehub en met de ambitie om van de Noordzee de grootste duurzame energiecentrale te maken, is onze samenwerking essentiëler dan ooit en plaatst onze twee landen in een win-winsituatie voor onze bedrijven en voor de energietransitie.” 

©Forschungszentrum Jülich/ Kurt Steinhausen

Bezoek aan het Institute for a Sustainable Hydrogen Economy

Tinne Van der Straeten maakte van haar reis gebruik om het Institute for a Sustainable Hydrogen Economy (INW) op de site van het Brainenergy Park in Jülich te bezoeken.

Het INW richt zijn onderzoek op chemische opslagtechnologieën voor waterstof, compatibel met bestaande infrastructuren of snel en goedkoop te installeren om een snelle implementatie op grote schaal mogelijk te maken. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het transport van vloeibare of gemakkelijk vloeibaar te maken waterstof, dat op dezelfde manier kan worden behandeld als conventionele fossiele brandstoffen. Waterstof kan bijvoorbeeld chemisch worden opgeslagen in de vorm van methanol of andere alcoholen, evenals ammoniak.

Tinne Van der Straeten : “In België en in Noordrijn-Westfalen, op een boogscheut van elkaar, veel industrie is die vandaag al veel waterstof gebruikt. Die waterstof vergroenen zorgt ervoor dat die industrie minder CO2 gaat uitstoten en die industrie hier kan blijven. Groene waterstof zorgt voor groene jobs, maar ook groene materialen die we nodig hebben. En dat tonen ze daar”.