27 okt 2022 13:23

België - Indonesië: De missie van minister Clarinval naar Jakarta zal de bilaterale samenwerking op sanitair en fytosanitair gebied tussen beide landen versterken

Van zondag 23 oktober tot woensdag 26 oktober was federaal minister van Landbouw David Clarinval in Indonesië om de handel in levensmiddelen tussen beide landen te bevorderen. Minister Clarinval is verheugd over de positieve resultaten voor de Belgische agrovoedingssector.

Dankzij de ondertekening van een protocol tussen het FAVV en het Indonesische ministerie van Landbouw betreffende melk, kunnen wij de uitvoer van zuivelproducten bevorderen. Indonesië is met meer dan 270 miljoen inwoners het 4e meest bevolkte land ter wereld en is een belangrijke handelspartner voor de Belgische zuivelsector. België heeft deze tekst ondertekend, die de uitvoer van kwaliteitszuivelproducten uit België naar Indonesië zal garanderen.

Wat de markttoegang voor diepvriesproducten zoals frieten betreft, is minister Clarinval verheugd dat de fytosanitaire eisen zijn ontvangen en dat het dossier bijna is afgerond. Deze marktopeningen zullen de Belgische exportbedrijven in staat stellen Made in Belgium producten te promoten.

De minister bevestigde vervolgens tegenover het Indonesische ministerie van Landbouw de wens van de Belgische exporteurs om hun verse groenten en fruit, zoals witlof, prei en peren, naar Indonesië uit te voeren en blijft de ontwikkeling van het dossier bij het Indonesische agentschap, verantwoordelijk voor de fytosanitaire normen, op de voet volgen.

Een ander belangrijk dossier betreft de voortzetting van een partnerschap voor het fokprogramma van het "Belgisch Wit Blauw" runderras in Indonesië, dat een nationaal plan voor zelfvoorziening in vlees wil opzetten. De minister bezocht het fokcentrum in Cipelang en zag de voortgang van de werkzaamheden. Het bezoek was ook de gelegenheid om ervaringen en Belgische knowhow uit te wisselen, aangezien Indonesië in het verleden al diepgevroren sperma en embryo's van Belgisch Wit Blauw heeft ingevoerd. België en de Belgian Blue Group, bekend om de kwaliteit van zijn vlees, zijn ongeveer 9 jaar geleden met dit project begonnen.

De minister bezocht ook de Belgische onderneming Puratos, die samen met haar lokale dochteronderneming een van de marktleiders is voor bakkerijproducten in Indonesië. David Clarinval was getuige de Belgische knowhow in het buitenland. Een mooi voorbeeld van een succesverhaal.

Ten slotte herhaalde minister Clarinval, op verzoek van de Indonesische onderminister van Economische Zaken Musdalifah Mahluda, het Belgische standpunt inzake palmolie. Palmolie is een cruciale en gevoelige kwestie voor Indonesië. Minister Clarinval: de Belgische wetgeving zet de Europese richtlijn om zoals de andere lidstaten. Gecertificeerde palmolie (ILUC) die niet tot ontbossing heeft geleid, kan als groene brandstof worden beschouwd.

David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Landbouw: "Ik beschouw deze reis als een succes. Ik heb kunnen bevestigen dat België en de Europese Unie de banden tussen ons en Indonesië willen aanhalen, en ik heb kunnen vaststellen dat wij het op dit punt eens zijn. De ontwikkelingen in de verschillende dossiers (melkproducten, diepvriesproducten, diepgevroren sperma en embryo’s van Belgisch Wit-Blauw en vers groenten en fruit)  zullen het mogelijk maken een markt te openen voor Belgische producenten en onze producten internationaal te promoten.”