11 jan 2023 11:30

Minister van Zelfstandigen David Clarinval komt tegemoet aan de vraag van de landmeters-experten en richt een Orde op voor het beroep

De sector is al geruime tijd vragende partij voor de oprichting van een publiekrechtelijk orgaan met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een Orde. Met het wetsontwerp dat vandaag in de commissie Economie wordt gepresenteerd, komt minister Clarinval tegemoet aan deze vraag.

Dankzij dit wetsontwerp zullen de landmeters-experten beschikken over een volwaardige Orde met alle organen waar een Orde of Beroepsinstituut normaal over beschikt om haar opdrachten goed uit te voeren.

De volgende organen worden binnen de Orde voorzien: de Nationale Raad, het Bureau, de Uitvoerende Kamers, de Kamers van Beroep, de Verenigde Kamer, de Verenigde Kamer van Beroep en de Beroepsopleidingscommissie.

Deze structuur zal het onder andere mogelijk maken om de strijd tegen de illegale uitoefening van het beroep zo goed mogelijk te voeren. De Orde, die rechtspersoonlijkheid heeft, zal gerechtelijke procedures kunnen opstarten.

Zij zal ook beschikken over middelen om personeel aan te werven om de opdrachten uit te voeren die haar worden toegewezen. Deze mensen zullen de Uitvoerende Kamers kunnen bijstaan in de controle op de naleving van de deontologische regels.

De Orde zal bovendien het aanspreekpunt worden voor de politiek verantwoordelijken en de andere verwante beroepsgroepen.

Het beroep van landmeter-expert kan uitgeoefend worden onder verschillende statuten en hoedanigheden. Dit wetsontwerp houdt rekening met deze realiteit van het beroep door ook werknemers en ambtenaren de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven op het tableau van de Orde die wordt opgericht.

De wet voorziet bovendien een optimalisatie van de regels voor de toegang tot het beroep: toekomstige landmeters-experten moeten een stage doorlopen van 210 dagen om de stagiaire de nodige ervaring op te laten doen voor de uitoefening van het beroep.

Voortaan is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot het beroep op basis van beroepservaring.

De verworven rechten van zij die het beroep al uitoefenen, zullen worden gerespecteerd.

Minister Clarinval is blij met de vooruitgang in dit dossier dat al lang aansleept: “De sector wacht nu al meerdere jaren op de oprichting van een Orde, zoals die al bestaat voor de artsen of nog de architecten. Ik ben bijzonder blij dat dit ontwerp vandaag afgerond wordt, want het komt tegemoet aan de vraag van de sector. Deze wet is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het beroep van landmeter-expert.” David Clarinval