09 feb 2023 13:53

Toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers: David Clarinval presenteert het verslag met de conclusies van de ronde tafel

Op woensdag 8 februari heeft minister David Clarinval tijdens de slotvergadering van de ronde tafel over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers zijn verslag gepresenteerd met de conclusies en de uit te voeren maatregelen van de verschillende vergaderingen. Het verslag bevat 25 maatregelen inzake toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers en bestaat uit hoofdstukken: "Een kader creëren dat gunstig is voor de verzameling van genderspecifieke gegevens", "Particuliere actoren mobiliseren", "Federale versterkende maatregelen" en "Informatie voor de deelstaten".

Sinds het begin van de legislatuur heeft minister Clarinval de bevordering van het vrouwelijk ondernemerschap tot een van zijn topprioriteiten gemaakt. Toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers staat hierbij centraal.

Daarom heeft David Clarinval in april 2022 een ronde tafel georganiseerd over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. De belangrijkste doelstellingen waren het vaststellen van betrouwbare cijfers, het bepalen van prioriteiten en het vaststellen van concrete acties, met name via uitwisselingen met de belangrijkste actoren in de sector (financiële instellingen, beroepsorganisaties, academici, professionele netwerken en de politieke wereld).

Belangrijke actoren waren onder meer: Unizo, UCM, NSZ, XKwadraat, Hors Norme, JUMP, Markant, Febelfin, microStart, BNP Paribas Fortis, Belfius, de academici Rudy Aernoudt (UGent) en Véronique Bockstal (UCL), het kabinet van minister David Clarinval, het kabinet van minister Vincent Van Peteghem en de FOD Economie.

In totaal hebben deze vergaderingen 25 concrete maatregelen opgeleverd. Deze zijn onderverdeeld in vier hoofdthema's:

1. Een kader creëren dat gunstig is voor de verzameling van genderspecifieke gegevens

Cijfermatige en openbare indicatoren zijn essentieel, niet alleen om een gericht beleid te ontwerpen, maar ook om het te controleren en te evalueren. De ronde tafel wees echter op een gebrek aan beschikbare (consistente en coherente) gegevens over de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers. Bijgevolg zal nu bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkeling van een kader voor de verzameling van gendergegevens, zowel kwalitatief als kwantitatief.

2. Particuliere actoren mobiliseren

Tijdens de ronde tafel werden verschillende concrete maatregelen vastgesteld om de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers te verbeteren.

Het mobiliseren van particuliere actoren voor zowel financiering (banken, investeerders, microfinanciering) als ondersteuning is essentieel om de toegang tot financiering te verbeteren.

3. Federale versterkende maatregelen

Het is belangrijk dat de federale regering haar beleidshefbomen kan aanwenden om de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers te verbeteren. In het regeerakkoord is met name voorzien om, in overleg met de deelstaten en de interprofessionele en sectorale organisaties, een platform voor te stellen dat de succesverhalen van de Belgische economie voorstelt.

In dit verband wenst minister Clarinval dat bij de uitvoering van dit platform een luik wordt gewijd aan het vrouwelijk ondernemerschap, waarin de relevante informatie over financiering kan worden gevonden.

4. Informatie voor de deelstaten

De ronde tafel heeft een aantal maatregelen geïdentificeerd die onder de bevoegdheid van de gewesten en gemeenschappen vallen. Er werd bijvoorbeeld gewezen op het belang van onderwijs en kinderopvang. Gecoördineerde initiatieven zijn des te relevanter. De minister beloofde derhalve de tijdens de besprekingen verzamelde informatie aan de deelstaten door te geven.

David Clarinval, minister voor Zelfstandigen en kmo's: "Het aanmoedigen van ondernemerschap, en van vrouwelijk ondernemerschap in het bijzonder, is een van mijn prioriteiten tijdens deze legislatuur. Maar zonder financiering is er geen ondernemerschap. Daarom vond ik het belangrijk de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers nader te bekijken en voorstellen te doen om deze toegankelijker te maken. Bovendien spelen het verzamelen van cijfers, het mobiliseren van alle actoren en het bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap in dit verband een belangrijke rol. Ik kijk ernaar uit dat de rijke discussies van de ronde tafel worden omgezet in concrete maatregelen.

Klik op onderstaande link om het volledige rapport terug te vinden : 

2023 02 09 Rapport financiering vrouwelijk ondernemerschap.pdf