27 apr 2022 13:00

Belgische gasbevoorrading is verzekerd

Rusland levert sinds 8:00 uur vandaag geen gas meer aan Polen en Bulgarije.

De impact voor Polen is beperkt. Er kwam nog maar 4 GWh/h via de Yamal pijpleiding, wat heel weinig is. Polen beschikt bovendien over voldoende gasvoorraden om het stilleggen van Russische gasleveringen op te vangen. Polen heeft geen Early Warning afgekondigd, de eerste fase van haar nationale noodplan aardgas. De transit van gas door Polen blijft behouden.

Ook Bulgarije heeft geen Early Warning fase afgekondigd. De transit van Russisch gas, bijvoorbeeld naar Griekenland, blijft behouden.

Er is geen impact op de Belgische bevoorrading van aardgas.

België is een draaischijf voor gasbevoorrading Europese Unie, en kent een zeer klein aandeel Russisch gas voor eigen verbruik (6%). Bovendien is de haven van Zeebrugge een troef, met meer dan voldoende capaciteiten om LNG gas in te voeren.  De fossiele chantage door Rusland heeft impact op de energieprijzen, die Europees worden bepaald. Op de kortetermijnmarkten steeg de prijs van stookolie en aardgas.

Het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten staat in permanent contact met Fluxys en AD Energie. Beide diensten namen gisterenavond contact met de Poolse en Bulgaarse TSO (Transmissienetbeheerder). Er zijn momenteel geen elementen om in België de Early Warning fase van het nationaal Noodplan Aardgas af te kondigen.  Alle betrokken diensten blijven de situatie op de voet monitoren.

Ook op Europees niveau is er een vlotte informatie-uitwisseling, met name binnen ENTSOG (Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas) dat vandaag bijeen kwam.

"De situatie is ernstig maar België is volledig voorbereid. Deze trieste escalatie van Rusland toont nog maar eens aan hoe de Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt gebruikt als wapen.  De prijzen van fossiele brandstoffen stijgen opnieuw. Hoge prijzen die Belgische gezinnen, bedrijven en onze industrie onder druk zetten.  De versnelling van de energietransitie is meer dan ooit essentieel om zowel importafhankelijk af te bouwen als onze burgers te beschermen tegen hoge energieprijzen."