06 feb 2013 11:10

Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online!

Maar liefst 15 miljoen pagina’s met akten uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand werden de voorbije jaren ingescand en staan nu gratis ter beschikking van genealogen en alle andere geïnteresseerden op http://search.arch.be (onder Thema’s/Tips voor onderzoek).
Nog enige cijfers: tijdens de testfase (de voorbije 10 dagen) registreerden we 75.000 unieke bezoekers en meer dan 1,5 miljoen geraadpleegde beelden! 

Miljoenen akten toegankelijk in uw woonkamer

Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels) die bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief, zijn raadpleegbaar, naast enige aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.

De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd op de website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook ingescand.

Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en een paswoord beschikken, die hij/zij kan aanmaken op http://search.arch.be/nl/component/user/register.

De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.

Al meer dan tien jaar digitalisering in het Rijksarchief

Het Rijksarchief ging al in 2002 van start met digitalisering, maar met het project ‘digit’, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid, kon op grotere schaal verder worden gewerkt. De resultaten kwamen in een eerste fase (vanaf 2009) beschikbaar in de leeszalen, en nu – dankzij de ingebruikname van een externe server en storage- en netwerkcapaciteit – ook via internet.

Voor de digitalisering van de parochieregisters werden de originele registers ingescand. De digitalisering van de akten van de burgerlijke stand gebeurt in samenwerking met ‘Familysearch’. Voor de periode tot ca. 1870 moeten in totaal meer dan 28.000 microfilms worden gedigitaliseerd; voor de periode na 1870 gebeurt digitalisering op basis van de originele registers.

Er is meer…

Het Rijksarchief biedt ook de zoekrobot ‘Zoeken naar personen’ aan, die meer dan 20 miljoen namen telt en het resultaat is van het invoerwerk van vele honderden vrijwilligers: zij voerden op systematische wijze gegevens uit parochieregistes, akten van burgerlijke stand, notarisakten, boedelinventarissen en ander archiefdocumenten ingevoerd.

Naast genealogische bronnen probeert het Rijksarchief ook zoveel mogelijk andere bronnen langs digitale weg beschikbaar te brengen. Consulteer daarvoor regelmatig onze website of teken in op onze gratis Nieuwsbrief.

Gegevens na 1912?

Zowel voor de akten van de burgerlijke stand als voor de gegevens in de databank is de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing. Gegevens die jonger zijn dan 100 jaar zijn niet toegankelijk.

Om de online bronnen te raadplegen, registreer en surf naar

Inschrijving: http://search.arch.be/fr/component/user/register
Parochieregisters: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Registers van de burgerlijke stand: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand