21 nov 2008 10:17

Beslissing van de Veiligheidsraad over de versterking van MONUC

Minister De Gucht verheugt zich over de goedkeuring door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van een resolutie die toelaat de effectieven van de Monuc tijdelijk te verhogen met meer dan 3.000 manschappen, onder wie 2.785 militairen en 300 politieleden.

Minister De Gucht verheugt zich over de goedkeuring door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van een resolutie die toelaat de effectieven van de Monuc tijdelijk te verhogen met meer dan 3.000 manschappen, onder wie 2.785 militairen en 300 politieleden.

Minister De Gucht verheugt zich over de beslissing van de Veiligheidsraad over de versterking van MONUC Brussel, 20 november 2008 Minister De Gucht verheugt zich over de goedkeuring door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van een resolutie die toelaat de effectieven van de Monuc tijdelijk te verhogen met meer dan 3.000 manschappen, onder wie 2.785 militairen en 300 politieleden. Deze beslissing die door de leden van de Veiligheidsraad met unanimiteit werd genomen en waarvoor België mede als sponsor optreedt, is een tastbaar signaal van de wil van de internationale gemeenschap om de situatie in Oost Congo niet verder te laten verslechteren met het risico dat zowel de stabiliteit van de DR Congo als het regionaal evenwicht in gevaar komt. Sinds verscheidene weken hebben wij de contacten met onze belangrijkste partners zowel in de de EU als in de Veiligheidsraad geïntensifieerd om hen bewust te maken van de noodzakelijke versterking van de internationale militaire aanwezigheid in het Oosten van Congo. "Deze beslissing zal bijdragen tot het stabiliseren van de militaire situatie op het terrein en Monuc beter toelaten zijn prioritaire missie, de bescherming van de burgerbevolking te verzekeren" - aldus de Minister. Minister De Gucht verheugt zich eveneens dat de Veiligheidsraad herhaalt dat het belangrijk is dat de Monuc zijn mandaat integraal uitvoert met inbegrip van krachtige regels voor de inzet van wapens. Hij onderstreept niettemin dat het belangrijk is dat de discussie wordt verder gezet over de aanpassing en de versterking van het mandaat, dat vóór het einde van het jaar moet worden vernieuwd. In dit kader gaat de minister volgende week naar New York De Minister roept de oorlogvoerende partijen nogmaals op om onmiddellijk af te zien van van wapengeweld en onvoorwaardelijk de vredesonderhandelingen te hervatten binnen de krijtlijnen die door iedereen werden aanvaard.