18 feb 2013 13:10

Beslissing van het Kernkabinet over Mali

Van bij het begin van de operaties in Mali heeft België zich ingezet om de radicale bewegingen te bestrijden gezien de terroristische bedreiging die ze vormen, ook voor ons land. Het Kernkabinet heeft een eerste positieve evaluatie gemaakt van de Belgische deelname aan de operatie Serval.

Het Kernkabinet beslist dat de C-130’s eind deze maand teruggetrokken worden. Daarnaast gaat de kern akkoord met een Belgische bijdrage aan de European Union Training Mission (EUTM) in Mali.
De goedkeuring van de kern heeft betrekking op het gebruik van twee medisch uitgeruste helikopters en het daarvoor nodige personeel.
De kosten van deze deelname vallen binnen het budget voor de operaties 2013 en 2014 van Defensie.
Wat een eventuele bijdrage aan de ‘Force protection’ betreft, kan de kern, gelet op de belangrijke inspanning die België reeds levert, akkoord gaan met een bijkomende bijdrage, op voorwaarde dat die in verhouding staat tot de inspanningen van de andere Europese partners.
De interkabinettenwerkgroep die moet toezien op het naleven van de operationele en financiële deelnemingsmodaliteiten voor de operatie Serval, zal zijn wekelijkse activiteiten voortzetten om ook de EUTM Mali op te volgen.
Ten slotte is het in het kader van de Europese gesprekken over de doelstellingen van de EUTM-operatie essentieel dat de mensenrechten worden geïntegreerd in de opleidingsoperaties.