02 feb 2021 11:21

BESLISSING VAN NMBS OVER TOEKOMST VAN DE LOKETTEN - DE MINISTER VAN MOBILITEIT VRAAGT RECHTZETTING AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NMBS

De federale minister van Mobiliteit liet weten aan NMBS dat hij de beslissing om verschillende loketten te sluiten, afkeurt. Georges Gilkinet heeft de raad van bestuur officieel gevraagd deze beslissing aan te passen. Hij vraagt een rechtzetting op vier punten. De opdracht van dienstverlening aan en de begeleiding de reizigers is essentieel. Als Minister van Mobiliteit wil Georges Gilkinet levendige, aangename en veilige stations.

"Net zo als vroege en late treinen, en frequente treinen, is het ook een goed onthaal van de reiziger belangrijk om de treinen aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom werken aan een betere toegankelijkheid van stations en stopplaatsen. Het is dan ook logisch dat stations levendige ontmoetingsplekken blijven”, zegt Georges Gilkinet. “We mogen niemand achterlaten. Ook oudere of kwetsbare mensen moeten makkelijk de trein kunnen nemen, zodat zij zich vlot en vrij kunnen verplaatsen.”

Een officiële brief om de situatie recht te zetten

Zodra de minister van Mobiliteit op de hoogte gebracht werd van de beslissing van de raad van bestuur, heeft hij onmiddellijk contact opgenomen met NMBS om garanties te vragen voor het comfort en dienstverlening aan de reizigers. Hij vraagt ook meer steun aan oudere en kwetsbare gebruikers om de digitale kloof te bestrijden. Daarnaast dringt Georges Gilkinet erop aan dat de NMBS in dialoog treedt met de lokale overheden en de lokale economische handelaars of verenigingen om van stations levendige plekken te maken.

Om zijn standpunt te bevestigen, heeft de minister op maandag 1 februari een officiële brief gestuurd naar de directeur-generaal van de NMBS. Daarin vraagt hij dat de raad van bestuur zijn beslissing fundamenteel aanpast, op basis van 4 beleidslijnen.

  1. een herziening van de lijst van loketten die overwogen worden voor sluiting, gebaseerd op de dialoog van NMBS met  de betrokken gemeentes en stakeholders, maar ook door de afstand van het dichtste station.
  2. een moratorium in te stellen op elke sluiting van stationsloketten waarvoor geen gebruiksovereenkomst is gesloten met een openbare dienst, een vereniging of een commerciële exploitant, om een menselijke aanwezigheid te verzekeren, bijvoorbeeld door een ruimte met meerdere diensten te creëren;
  3. de reizigers toegang te garanderen tot een overdekte en verwarmde wachtruimte in de betrokken stations één uur vóór de eerste trein en één uur na de eerste trein ;
  4. concrete maatregelen te nemen ter bestrijding van de digitale kloof, ten voordele van alle passagiers, door met name ouderen en de meest kwetsbare groepen, zodat zij gemakkelijker treinkaartjes kunnen kopen of informatie kunnen inwinnen.

Toekomstvisie en klimaatvisie centraal in niveau “contract van openbare dienst”

Dienstverlening aan het publiek is essentieel voor een autonoom overheidsbedrijf als NMBS. In het vorige beheerscontract was er geen duidelijke visie voor de loketten en het onthaal van de reizigers. Minister Georges Gilkinet wil een nieuwe koers voor de spoorwegen en vooral voor de reiziger. Het toekomstige “contract van openbare dienst” moet een toekomstvisie bevatten voor de stations en voor de passagiers.

De ambitie van de Minister van Mobiliteit is om van het spoor de ruggengraat te maken van de mobiliteit van morgen, met meer treinen en stiptere treinen, met stations die voor iedereen toegankelijker zijn.