27 apr 2006 13:50

Bezoek Voorzitter OVSE aan Albanië

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in Tirana besprekingen gevoerd met President Alfred Moisiu, Eerste Minister Sali Berisha en Minister van Buitenlandse Zaken Besnik Mustafaj.

OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in Tirana besprekingen gevoerd met President Alfred Moisiu, Eerste Minister Sali Berisha en Minister van Buitenlandse Zaken Besnik Mustafaj.

OVSE-Voorzitter bespreekt rechtssysteem, democratische instellingen en economische groei met Albanese autoriteiten en dringt aan op het hervatten van electorale hervormingen. TIRANA, 26 april 2006 - OVSE-Voorzitter Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, heeft in Tirana besprekingen gevoerd met President Alfred Moisiu, Eerste Minister Sali Berisha en Minister van Buitenlandse Zaken Besnik Mustafaj. De OVSE-Voorzitter riep de Albanese leiders op om de hervormingen van het verkiezingsproces te hervatten en hij drong er bij hen op aan om werk te maken van de aanbevelingen van het OVSE-Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). Voor dit proces beloofde hij de steun van de OVSE. "We willen toch benadrukken dat het noodzakelijk is om de electorale hervormingen voort te zetten voordat de komende verkiezingen plaatsvinden. Voor deze hervormingen zijn een sterk engagement van de Albanese autoriteiten op alle niveaus en een actieve medewerking van de Albanese burgers nodig," zei Minister De Gucht gisteren tijdens zijn bezoek. ODIHR heeft er op gewezen dat er nood is aan een gecentraliseerd en betrouwbaar civiel registratiesysteem. Belangrijke punten hiervan zijn de adressen en de identiteitskaarten van de kiezers. Bovendien moedigt de OVSE-Voorzitter de Albanese autoriteiten aan om de werking van de democratische instellingen te versterken. "De scheiding van de uitvoerende, de wetgevende en de gerechtelijke machten, evenals de onafhankelijkheid van het Parlement, zijn fundamentele democratische principes," zo stelde hij. "Het aanmoedigen van een opbouwende oppositie behoort eveneens tot de plichten van de meerderheid." Hij heeft ook beklemtoond dat vrije en onafhankelijke media een hoeksteen is van het OVSE-beleid en hij drong er bij de Albanese regering op aan om een wettelijk kader uit te werken dat overeenstemt met de internationale gang van zaken in dit domein. De OVSE-Voorzitter loofde de Albanese Regering voor haar inspanningen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de corruptie, en hij spoorde haar aan om deze inspanningen nog op te voeren. "Een verantwoordelijk en transparant gerechtelijk apparaat en een doeltreffende vervolging zijn van cruciaal belang," aldus de Minister. "Bovendien zijn gerechtigheid en veiligheid ook essentieel voor de economische ontwikkeling," voegde hij hieraan toe. Minister De Gucht feliciteerde Albanië ook voor de naderende ondertekening van het Stabilisatie en Associatie Akkoord met de Europese Unie, en hij benadrukte dat dit nog meer stimulansen voor hervormingen zou bieden. "De OVSE verwelkomt tevens de constructieve rol die Albanië in de regio speelt, in het bijzonder inzake de steun voor het zoeken naar een oplossing van het status probleem voor Kosovo via een onderhandelingsproces" zei de Voorzitter tot besluit.