28 jun 2012 16:23

Binnenkort een nieuw gebouw voor het Rijksarchief te Gent

Op woensdag 26 juni 2012 werd in aanwezigheid van Minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette de eerste steen gelegd van het toekomstige nieuwe gebouw van het Rijksarchief te Gent. Zowat 17 kilometer archief die nu in Beveren worden bewaard zullen binnen afzienbare tijd naar Gent kunnen terugkeren.

Het huidige Rijksarchief bevindt zich al sinds 1904 in het historische Geraard de Duivelsteen in het centrum van Gent. Het bewaart archieven van centrale en lokale besturen en van kloosters, kerken en abdijen van het Graafschap Vlaanderen van pakweg de 12de tot de 18de eeuw. Aangezien er slechts ruimte is voor 8 km archief, worden de archieven van de 19de en 20ste eeuw van provincie, hoven en rechtbanken, gevangenissen en andere buitendiensten van de FOD’s, in Beveren bewaard.
De leeszaal is te klein en beantwoordt niet meer optimaal aan de kwaliteitseisen inzake publieke dienstverlening. Bovendien is het gebouw niet meer aangepast aan de normen voor klimaatregeling en inbraak- en diefstalbeveiliging. Ook de nodige ruimtes voor archiefbewerking ontbreken.

De huidige locatie kan niet worden uitgebreid. Er werd beslist een nieuwe huisvesting te zoeken in de binnenstad, op een site geschikt voor een gebouw met een totale oppervlakte van 7.815 m² (exclusief circulatieruimtes).
Het nieuwe Rijksarchief te Gent zal beschikken over een opslagcapaciteit voor zowat 40 strekkende kilometer archief. Naast de 8 kilometer archief die worden bewaard in het Duivelsteen, zullen ook meer dan 17 kilometer archieven uit het Rijksarchief te Beveren naar het nieuwe gebouw worden overgebracht.

Het nieuwe Rijksarchief te Gent wordt gebouwd op een terrein aan de Bagattenstraat 43 te Gent. De site ligt vlakbij de universiteitsgebouwen waar o.a. de vakgroep Geschiedenis is ondergebracht – één van de belangrijkste klanten van het Rijksarchief. Andere archief- en bibliotheekinstellingen liggen eveneens vlakbij.

De directe nabijheid van openbaar vervoer is een belangrijke troef voor de grote bezoekersgroep van - vaak oudere - heemkundigen en genealogen die vanuit de hele provincie opzoekingen komen doen in het Rijksarchief.

De bouwvergunning werd afgeleverd in januari 2012; de milieuvergunning in februari 2012. Nu volgen het archeologisch onderzoek en een bodemsanering. De aanvang van de werken hangt af van dit archeologisch onderzoek, dat in april 2012 van start ging.
Het nieuwe gebouw zal worden verwezenlijkt in 600 kalenderdagen, verlengd met de duur van het archeologisch onderzoek.

De Regie der Gebouwen zal het gebouw huren voor een termijn van 25 jaar, met een aankoopoptie aan het einde van het huurcontract.
Het nieuwe gebouw zal beschikken over:
- een opslagruimte voor de archieven;
- een leeszaal en andere publieksruimtes (tentoonstellingsruimte; lokalen voor workshops voor studenten)
- een multifunctionele ruimte / auditorium;
- lokalen voor de materiële bewerking, digitalisering en inventarisering van de archiefstukken;
- kantoren.