03 okt 2018 19:57

Burgerforum “Make My Administration” : burgers vragen een empathische overheid die niemand uitsluit

Tijdens “Make My Administration”, een burgerforum dat de federale Ombudsman organiseerde, formuleerden een vijftigtal burgers aanbevelingen over de overheid van de toekomst. Ze vragen een empathische administratie die niemand uitsluit. Ze overhandigden op 3 oktober hun aanbevelingen aan politici en topambtenaren.

 “Wie aanklopt bij de federale Ombudsman, toont een grote betrokkenheid bij de overheid. Klachten van burgers zijn signalen om de werking van de overheid te verbeteren. Een ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij wil bijdragen aan het debat over goed bestuur”, zegt Guido Herman, federaal Ombudsman.

 “Make My Administration” is het burgerforum met een vijftigtal burgers dat de federale Ombudsman op 22 en 23 september organiseerde in de Senaat. Op woensdag 3 oktober 2018 overhandigden burgers plechtig hun aanbevelingen uit het burgerforum “Make My Administration” aan politici en topambtenaren.  In 8 overkoepelende aanbevelingen vragen de burgers voor de toekomst:

  1. … een empathische en menselijke overheid.
  2. … een bereikbare en begrijpelijke overheid.
  3. … dat de overheid de rollen omkeert.
  4. … dat de overheid haar personeel motiveert, stimuleert en waardeert.
  5. … dat de overheid inzet op de lange termijn.
  6. … dat de overheid de trein van de technologische innovatie niet mist.
  7. … dat de overheid nog sterker inzet op vereenvoudiging.
  8. … dat de overheid volop inzet op communicatie en transparantie.

Doorheen de aanbevelingen kwam telkens de vraag om een inclusief beleid terug: sluit geen groepen uit.

Het burgerforum bouwt verder op een enquête bij 1.000 mensen uit heel België. De enquête toont aan dat het vertrouwen in de federale overheid eerder hoog is. Bij burgers leeft, net als in andere West-Europese landen, wel het beeld dat de federale overheid log en complex is. Toch zijn ze tevreden over de werking van de administratie, waar volgens hem bekwame ambtenaren werken. De transparantie, efficiëntie en communicatie van de federale overheid scoren gemiddeld.

 

Didier Caluwaerts, professor Politieke Wetenschappen (VUB) en methodoloog van de G1000, stond in voor de wetenschappelijke ondersteuning van dit onderzoek en burgerforum.

 

De federale Ombudsman wil met dit initiatief van burgerparticipatie het debat over de overheid van de toekomst voeden. 

 

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten van burgers over de federale overheidsdiensten behandelt. Hij lost individuele problemen op, doet onpartijdige onderzoeken en waakt over de rechten van burgers. Zijn aanbevelingen verbeteren het functioneren van administraties en de wet. De federale Ombudsman onderzoekt ook misbruik en onregelmatigheden bij federale overheidsdiensten en waakt over de integriteit van ambtenaren. Er zijn twee federale Ombudsmannen: Guido Herman en Catherine De Bruecker.