21 apr 2016 14:00

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

Het College van Procureurs-generaal publiceert vandaag de jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg. Deze jaarstatistiek biedt een kwantitatief overzicht van de instroom, uitstroom en stock. U kan de jaarstatistiek 2015 raadplegen op www.om-mp.be/stat.


De instroom en uitstroom van strafzaken in de correctionele parketten zijn sinds 2010 met respectievelijk 17% en 16% gedaald, met een opvallende daling in 2015 (-10% en -7% ten opzichte van 2014). Wat de tenlasteleggingen betreft, zien we een daling van het aantal eigendomsmisdrijven (-21% ten opzichte van 2010) en het aantal misdrijven tegen personen (-12% ten opzichte van 2010).

De stock van hangende zaken aan het einde van het jaar (op 31 december) is tussen 2014 en 2015 licht gedaald (-3%).

Wat betreft de beslissingen die door de correctionele parketten werden genomen (uitstroom), stellen we een daling vast van de zondergevolgstellingen (-21% ten opzichte van 2010, -9% ten opzichte van 2014). We zien eveneens een daling van het aantal opsporingsonderzoeken afgesloten met een rechtstreekse dagvaarding (-15% ten opzichte van 2010, -6% ten opzichte van 2014).

Meer toelichting bij de algemene trends en evoluties in de cijfergegevens van de afgelopen zes kalenderjaren (2010-2015) met betrekking tot de opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten vindt u hier:

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor.