21 apr 2016 14:00

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor

Het College van Procureurs-generaal publiceert vandaag de jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten. Deze jaarstatistiek beperkt zich tot een beeldvorming van de omvang en de aard van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg. U kan de jaarstatistiek 2015 raadplegen op www.om-mp.be/stat.


De jeugdparketten registreerden het voorbije jaar 2% minder protectionele zaken dan in 2014. Vergeleken met 2010 stelt men in 2015 een daling vast van 15%.

Deze vrij sterke afname is het gevolg van de verminderde instroom van MOF-zaken (als misdrijf omschreven feit). Vooral de MOF-zaken met betrekking tot eigendomsdelicten daalden tussen 2010 en 2015 (-38%), waarbij dient te worden opgemerkt dat er in 2015 een lichte kentering optrad (2% meer dan in 2014). De MOF-zaken met betrekking tot persoonsdelicten kenden een permanente daling tussen 2010 en 2015 (-31%).

Het aantal VOS-zaken (verontrustende situatie) steeg met 3% tussen 2010 en 2015. Deze evolutie is voornamelijk het gevolg van de sterke stijging in 2011 (6% meer dan in 2010). Vanaf 2012 is er een licht dalende trend.

Een samenvatting van de belangrijkste vaststellingen m.b.t. de omvang en de aard van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten (2010-2015) kan u downloaden via onderstaande link:

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de jeugdparketten voor