02 apr 2015 18:52

Persconferentie College van Procureurs-generaal: Jaarstatistiek 2014

Het College van Procureurs-generaal publiceert vandaag de jaarstatistieken 2014 van de correctionele parketten, het federaal parket en de jeugdparketten.

Naar aanleiding van deze publicatie gaf het College van Procureurs-generaal deze voormiddag een persconferentie. Het College en de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie gaven er toelichting bij enkele algemene trends en evoluties in de cijfergegevens van de afgelopen zes kalenderjaren (2009-2014) met betrekking tot de opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten. Daarnaast werden ook de belangrijkste vaststellingen gepresenteerd m.b.t. de omvang en de aard van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten (2010-2014).

U kan de documenten van de persconferentie downloaden via onderstaande links: