26 okt 2006 12:28

Conferentie veiligheid energie - 25 oktober 2006

Regeringen en internationale organisaties zullen hernieuwde inspanningen moeten leveren om een gewaarborgde en blijvende ontwikkeling van het wereldwijde energiebeheer te garanderen. Dat was de kernboodschap aan het begin van een conferentie op hoog niveau die georganiseerd wordt te Brussel door het Energiehandvest, het Internationaal Energieagentschap en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Regeringen en internationale organisaties zullen hernieuwde inspanningen moeten leveren om een gewaarborgde en blijvende ontwikkeling van het wereldwijde energiebeheer te garanderen. Dat was de kernboodschap aan het begin van een conferentie op hoog niveau die georganiseerd wordt te Brussel door het Energiehandvest, het Internationaal Energieagentschap en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Internationale conferentie over de rol van regeringen en internationale organisaties in het versterken van veiligheid op het vlak van energie Brussel, 25 oktober 2006 – Regeringen en internationale organisaties zullen hernieuwde inspanningen moeten leveren om een gewaarborgde en blijvende ontwikkeling van het wereldwijde energiebeheer te garanderen. Dat was de kernboodschap aan het begin van een conferentie op hoog niveau die georganiseerd wordt te Brussel door het Energiehandvest, het Internationaal Energieagentschap en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Karel De Gucht, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en OVSE-Voorzitter, verwelkomde afgevaardigden van regeringen, bedrijven en andere belanghebbenden vanuit Europa, Azië en Amerika."Energieveiligheid blijft een van hoofdpunten op de wereldwijde politieke agenda.Daarom roep ik alle landen op om het belang van de dialoog en de samenwerking te erkennen zowel tussen regeringen onderling, als ook tussen regeringen en de energie-industrie," stelde Minister De Gucht."Ik ben van mening dat de OVSE bereid moet zijn om haar politieke platform ter beschikking te stellen om de regionale en wereldwijde energieveiligheid op de lange termijn te versterken met de bedoeling de betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid van energie te verbeteren." "Er wacht ons inderdaad een moeilijke taak op het vlak van energieveiligheid," zei Henning Christophersen, Voorzitter van de Conferentie van het Energiehandvest, tijdens zijn openingstoespraak."2006 werd gekenmerkt door een schaarse capaciteit op de energiemarkt, hoge prijzen, leveringsonderbrekingen en andere signalen die wijzen op de noodzaak om de impact van energieverbruik aan te pakken. Elke regering is in staat deze uitdaging tot een goed einde te brengen met een degelijke nationaal beleid en met een onderlinge samenwerking via internationale organisaties, op voorwaarde dat dit binnen het juiste wettelijke en reglementaire kader gebeurt.Volgens het Energiehandvest betekent dat een structuur die openstaat voor investeringen, vernieuwingen en handel die energie-efficiëntie bevorderen. Ambassadeur William Ramsay, de Deputy Executive Director van het Internationale Energieagentschap, onderstreepte het belang van een transparant en coherent beheer om het vertrouwen van investeerders te behouden en zo een groeiende investering te garanderen."Want een uitgebreide marktdiversiteit is eveneens belangrijk, niet zozeer om de goede handelsbetrekkingen nog te vervolledigen, maar om de algemene werking van de energiesector te versterken." De toespraken op de Conferentie werden gehouden door hooggeplaatste afgevaardigden van energieproducerende landen – Rusland, Iran, Noorwegen –, van belangrijke transitlanden zoals Ukraïne en van invoerders van energie zoals de Europese Unie en de Verenigde Staten.De doelstelling van de Conferentie is het identificeren van gemeenschappelijke belangen, beleidspunten en instrumenten om een opbouwend kader te creëren voor internationale samenwerking en versterkte veiligheid op het vlak van energie. Media contacts: Energiehandvest: Tim Gould (tim.gould@encharter.org); tel.: +32 (0)2 775 9814 IEA: Sylvie Stephan (Sylvie.Stephan@iea.org); tel.: +33 (0)1 40 57 65 50 OVSE: Rudy Huygelen (Rudy.huygelen@diplobel.fed.be); tel.: +32 (0)2 501 80 41