28 apr 2016 11:14

Crisis in de varkenssector: het akkoord binnen het Ketenoverleg kan worden uitgevoerd

Op de vergadering in december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy Borsus, minister van Landbouw, en de heer Kris Peeters, minister van Economie, zijn alle representatieve organisaties die lid zijn van het ketenoverleg unaniem akkoord gegaan met een tekst die kon worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector.
(http://borsus.belgium.be/nl/crisis-de-varkenssector-een-akkoord-het-ketenoverleg).

Aan de tweede voorwaarde van dit akkoord werd voldaan op 13 januari, wanneer de prefinanciering bereikt kon worden (http://borsus.belgium.be/nl/akkoord-binnen-het-%E2%80%9Cketenoverleg%E2%80%9D-met-het-oog-op-de-ondersteuning-van-de-varkenssector-de).

 

Aan de laatste voorwaarde werd vandaag voldaan, waardoor een nieuwe hindernis genomen werd voor de invoering van het akkoord. De Belgische Mededingingsautoriteit heeft immers een gunstig advies gegeven over de voorwaarden van dit akkoord, waardoor het Ketenoverleg vandaag van mening is dat er voldoende garanties zijn om het akkoord in te voeren.

 

Minister Willy Borsus zal zeer binnenkort de partners van het akkoord uitnodigen om de laatste praktische bepalingen te regelen. Onder voorbehoud van een akkoord over deze laatste modaliteiten, zal het akkoord uitgevoerd kunnen worden en zullen de eerste betalingen aan de varkenshouders plaatsvinden in juni.

 

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus zei het volgende: “Ik ben zeer blij dat de voorwaarden van het akkoord deze beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit mogelijk hebben gemaakt. Hierdoor zullen wij de varkenshouders, die zwaar getroffen worden door de crisis, kunnen helpen. Bovendien worden voorstellen van structurele maatregelen verwacht om antwoorden op langere termijn aan te reiken.”

 

We moeten ook preciseren dat, naar het voorbeeld van wat werd gedaan tijdens het Ketenoverleg over de melksector, op vraag van minister Willy Borsus, minister van Financiën Johan VAN OVERTVELDT aanvaard heeft om geen BTW toe te passen op de betalingen die zullen worden gedaan aan de varkensproducenten in het kader van het akkoord binnen het “Ketenoverleg”.