24 mei 2007 15:49

Dalend aantal rechthebbenden op kinderbijslag met een vreemde nationaliteit

RKW-studie: "Statistiek van de rechthebbenden van vreemde nationaliteit die in België verblijven met hun gezin" Niet enkel Belgen, maar ook personen met een buitenlandse nationaliteit kunnen een recht op kinderbijslag openen voor kinderen die in België worden opgevoed. Die vreemde rechthebbenden en hun kinderen, die deel uitmaken van het werknemersstelsel, vormen het onderwerp van een tweejaarlijkse studie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). De studie baseert zich op de gegevens over de rechthebbenden met een vreemde nationaliteit op 31 december 2005. In de studie worden zowel de globale evoluties als de specifieke ontwikkelingen van de belangrijkste landen van oorsprong (Italië, Marokko, Frankrijk, Turkije en Nederland) belicht. Daarnaast wordt als bijlage voor alle landen van oorsprong een gedetailleerd overzicht geboden van de specifieke cijfers en tendensen. Uit de studie blijkt dat het aantal rechthebbenden met een buitenlandse nationaliteit dat in België kinderbijslag ontvangt, sinds 1993 voortdurend afneemt. 2005 vormt hierop geen uitzondering. Met 86.975 vreemde rechthebbenden en 164.564 rechtgevende kinderen is thans een laagterecord bereikt. Die dalende trend is voornamelijk het gevolg van het toegenomen aantal naturalisaties in de laatste decennia. Die naturalisaties leiden tot een daling van de buitenlandse bevolking, terwijl de Belgische bevolking in verhouding toeneemt. Vooral de toegenomen naturalisaties van Marokkaanse en Turkse rechthebbenden spelen hierin een belangrijke rol. Die groep nieuwe Belgen groeide sterk sinds de invoering van de naturalisatiewet in 1985. Ondanks de globale dalende trend bij het aantal rechthebbenden met een vreemde nationaliteit, tonen de resultaten van de studie toch een stijging van het aantal Franse en Nederlandse rechthebbenden. Die evolutie verklaart het toenemende belang van de EU-lidstaten in de statistiek. Meer dan twee derde van de rechthebbenden met een vreemde nationaliteit blijkt dan ook afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie. De statistiek van de vreemde rechthebbenden van 2005 is de eerste sinds de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten in mei 2004. De effecten van de uitbreiding zijn echter nog minimaal. Voor het eerst sinds het verschijnen van de statistiek van de vreemde rechthebbenden in 1977 zijn ook gegevens over buitenlandse nationaliteiten in de gewaarborgde gezinsbijslag beschikbaar. Het gaat in totaal om 3.449 buitenlandse rechthebbenden en 7.559 buitenlandse rechtgevenden. De volledige studie kunt u nalezen in de rubriek Publicaties – Statistieken op www.rkw.be Voor bijkomende informatie over deze studie kunt u terecht bij: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Daniël Derudder Cel Coördinatie en Strategie Trierstraat 70 1000 BRUSSEL Tel: 02-237 25 40 daniel.derudder@rkw-onafts.fgov.be