09 nov 2022 15:49

David Clarinval: De wet om de procedure voor de erkenning van het gemoderniseerde, vereenvoudigde en makkelijker toegankelijke statuut van ambachtsman of -vrouw gestemd in de Commissie Economie

Minister Clarinval heeft vandaag in de Commissie Economie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn wetsontwerp gepresenteerd dat de wet wijzigt van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. Het ontwerp heeft tot doel de procedure voor de erkenning van ambachtslieden te moderniseren, te vereenvoudigen en toegankelijker te maken.

Dit initiatief concretiseert een van de doelstellingen uit de beleidsnota 2022 van de minister met het oog op de ondersteuning van de Belgische ambachtelijke dynamiek. Zoals de minister benadrukte: “De ambachtsmannen en -vrouwen verdienen onze steun: zij dragen bij aan een samenleving vol knowhow en komen tegemoet aan bepaalde verzuchtingen van het grote publiek in termen van kwaliteit en diversiteit”.

In deze zin vloeit het wetsontwerp voort uit een werk in samenwerking met de sector. Het behaalt drie doelstellingen: de verduidelijking en de aanpassing van de wettelijke definitie, de administratieve vereenvoudiging en de verbetering van de werking van de Commissie Ambachtslieden. De minister beschouwt deze wijzigingen als de motoren die een nieuwe impuls zullen kunnen geven aan de ambachtelijke dynamiek die vertraagde door de Covid-crisis, maar die nog steeds aantrekkelijk is: de ambachtslieden waren met 589 in 2016 en in 2022 zijn zij met 1925.

Het wetsontwerp voorziet 6 wijzigingen:

1)     De ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zullen voortaan een aanvraag kunnen indienen om te worden erkend als ambachtsman, wat zal toelaten om het spectrum van potentiële aanvragers te verruimen;

2)     De gastronomische beroepen kunnen erkend worden (de vorige tekst kon als ambigu worden beschouwd wat dit punt betreft);

3)     Definitie van het authentieke karakter in de wet;

4)     De ondernemingen waarvan slechts een deel van de activiteiten ambachtelijk is, kunnen aanspraak maken op het statuut. Dit is een grote aanpassing van de erkenningsvoorwaarden, omdat hiermee een einde wordt gemaakt aan een discriminatie door de zelfstandigen van wie het ambacht een deel uitmaakt van de activiteiten, toe te laten erkend te worden;

5)     De erkenningsprocedure is voortaan gedigitaliseerd om ze toegankelijk en eenvoudig te maken via een applicatie, zonder evenwel de papieren weg volledig op te geven;

6)     Meerdere aanpassingen verbeteren de werking van de Commissie Ambachtslieden (aanduiding van leden voor onderzoeken, aanduiding van de voorzitter door de leden, meer collegialiteit in de beslissing).

 Minister Clarinval: "Er zijn momenteel bijna 2000 erkende ambachtsvrouwen en -mannen in België. Ik ben ervan overtuigd dat de huidige wijzigingen ertoe zullen leiden dat mensen zich gaan laten certificeren en dat hun talent zo meer bekendheid en erkenning krijgt. De Belgische knowhow draagt bij tot het nationale prestige en moet door de regering worden ondersteund."