10 apr 2024 15:23

De AD Veiligheid & Preventie lanceert een projectoproep voor preventieprojecten inzake voetbalveiligheid

Brussel, 10 april 2024 - De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van FOD Binnenlandse Zaken kondigt een nieuwe projectoproep aan voor preventieprojecten specifiek gericht op het verbeteren van de veiligheid in en rond Belgische voetbalstadions. Met een beschikbaar budget van €74.000 worden innovatieve initiatieven ondersteund die bijdragen aan een veiligere en gastvrije voetbalbeleving.

voetbal in gras

De projectoproep is een reactie op incidenten, die de voetbalbeleving voor veel echte voetbalfans negatief beïnvloeden en het imago van het voetbal aantasten. Veiligheid is een absolute topprioriteit. Het actieplan 'Samen voor Veilig Voetbal' streeft naar een effectieve aanpak van onrechtmatig gebruik van pyrotechniek, racisme, discriminatie en geweld bij voetbalwedstrijden.

We maakten de voorbije jaren werk van een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet. Dit wettelijk kader om amokmakers in het voetbal strenger aan te pakken, is sinds vorig seizoen van kracht. Met deze projectoproep willen we al onze partners stimuleren om zelf ook preventieve en innovatieve voorstellen uit te werken om de veiligheid in onze voetbalstadions te verhogen. Een veilige voetbalbeleving voor alle supporters, daar werken we samen aan!”
Minister van Binnenlandse Zaken

Preventie en veiligheid

Thema's waarop de projecten zich kunnen richten zijn onder andere:
•    Verbetering van de gastvrijheid voor (uit)supporters 
•    Ontmoediging van het gebruik van pyrotechnisch materiaal
•    Voorkomen en sneller opsporen van racisme en discriminatie
•    Betere communicatie met supporters
•    Modernisering van ticketbeheer en supportersstromen
•    …

Projecten die aan de ontvankelijkheids- en selectiecriteria voldoen, kunnen tot €50.000 steun ontvangen. Dit jaar ligt de nadruk binnen deze projectoproep op de eerste pijler van het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’, namelijk "communicatie met supporters en sensibilisering". Hiermee beogen we een positievere beleving voor supporters te realiseren.

Hoe steun aanvragen? Geïnteresseerde partijen kunnen hun projectvoorstel indienen ten laatste op dinsdag 30 april 2024 via het e-mailadres: subsidies.voetbal@ibz.be. Het deelnameformulier en meer informatie over de criteria zijn beschikbaar in de projectoproep, kan u terugvinden op de website van besafe.be: https://www.besafe.be/nl/preventieprojecten-voetbalveiligheid/projectoproep-subsidie-2024