19 mei 2015 10:33

De auto-experts hebben nu ook een deontologische code

Brussel, 18 mei 2015 – Het Instituut van de auto-experts beschikt voortaan over een deontologische code. Willy Borsus, minister van KMO’s, verklaarde het volgende: “Ongevallen met een auto kunnen zware gevolgen hebben en op alle niveaus, maar ook een aanzienlijke financiële impact op de eigenaars. Het is dus zeer belangrijk dat de expertises op een volledig correcte en objectieve manier kunnen plaatsvinden.”

Het Instituut van de auto-experts werd opgericht op 20 november 2013. De wet voorzag dat een deontologische code ontwikkeld moest worden. Dat is nu gebeurd met de publicatie vorige week van de nieuwe code in het Belgisch Staatsblad.

 

Het gaat om een nieuwe stap in de verdere professionalisering van de sector.

 

De nieuwe code bepaalt bijvoorbeeld de volgende elementen:

 

 Het is een auto-expert niet toegestaan een werkzaamheid uit te oefenen die onverenigbaar is met de waardigheid of de onafhankelijkheid van zijn beroep, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon enige economische activiteit uit te oefenen met betrekking tot de verkoop, verhuur of herstelling van voertuigen en wisselstukken, of met betrekking tot verzekerings- en makelaarsproducten
 Hij moet elke opdracht of elk deel van een opdracht, waarvoor hij niet de nodige competenties bezit of waarvoor hij niet over de nodige middelen beschikt, weigeren
 Permanente vorming is verplicht : 45 uur/3 jaar met een minimum van 10u/jaar
 De auto-expert moet elke opdracht weigeren of elk mandaat overdragen indien de onafhankelijkheid van zijn beroepspraktijk of de naleving van de deontologie hierdoor in het gedrang wordt gebracht
 De auto-expert mag geen opdrachten trachten te verkrijgen door middel van betalingen of het verlenen van andere voordelen aan eventuele opdrachtgevers, tussenpersonen of iedere andere persoon betrokken bij de toewijzing van opdrachten
 De burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht
 De auto-expert is gebonden aan het beroepsgeheim en de discretieplicht
 De auto-expert zal collegiaal optreden

Deze Code vormt een extra stap in de professionalisering van de sector die momenteel kwaliteitsvol werk aflevert waarvan de minister zich volledig bewust is.

 

Willy Borsus, Minister van KMO’s : “Het is essentieel dat erover wordt gewaakt dat de specialisten hun taken perfect uitvoeren, met de nodige garanties in termen van bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele integriteit. Dit is niet enkel bijzonder belangrijk voor de sector, maar ook voor de consument. De garantie voor de consument dat hij met zekerheid te maken heeft met een professional, zal een positieve impact hebben op het imago van de sector van de auto-experts”