29 mrt 2010 20:18

De federale Ombudsman - Jaarverslag 2009

Op dinsdag 30 maart 2010 hebben de federale ombudsmannen, Guido Schuermans (N) en Catherine De Bruecker (F) hun Jaarverslag 2009 overhandigd aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De klachten van het voorbije jaar baren zorgen op drie belangrijke punten.

• De ongelijke behandeling: Terwijl ongeveer 30% van de bevolking nog geen directe toegang tot het Internet heeft of niet voldoende kennis heeft om er mee te werken, kunnen bepaalde administratieve verplichtingen, zoals de aangifte van een alarminstallatie, alleen via elektronische weg gebeuren.
De uitkering van een werkloze met een partner die zelfstandige is, wordt vanaf het tweede jaar begrensd, terwijl de uitkering van een werkloze met een loontrekkende partner van wie het inkomen niet hoger is dan € 612,00 onveranderd blijft.

• De administratie ontslaat zichzelf van de verplichting de wet na te leven:
Bepaalde kiezers die op de kiezerslijst stonden werd op 7 juni 2009, de dag zelf van de verkiezingen, ten onrechte het recht ontzegd om te stemmen voor de Gewest- en Europese verkiezingen.
Door de opvang van illegale gezinnen met minderjarige kinderen in staat van behoefte te weigeren, overtreedt Fedasil bewust de wet en schiet België schromelijk te kort in de bescherming van deze kinderen.

• De burger verwacht goede communicatie en proactiviteit wanneer de zaken mis lopen bij de overheid:
De burger had het bedrag van zijn energiepremie moeten ontvangen binnen de 4 maand na de aanvraag… helaas was dit niet zo. De klachten brachten een ganse waaier van moeilijkheden aan het licht door een te ver doorgedreven automatisering van de procedure.

Dit jaar ontving de federale Ombudsman bijna 6 500 nieuwe dossiers, wat neerkomt op een verhoging van bijna 1 000 dossiers in één jaar tijd. De laatste 4 jaar blijft het aantal klachten stijgen. In 2009 nog met 16%. De stijging gaat echter niet altijd gepaard met een proportionele verhoging van het aantal gegronde klachten.

Dit jaar richtte de federale Ombudsman 4 aanbevelingen aan het Parlement en 8 aanbevelingen aan de administratie.