05 mrt 2014 09:40

De federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor op maandag 24 maart 2014

Op maandag 24 maart 2014 overhandigen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De federale ombudsmannen verduidelijken met enkele doorleefde verhalen de nieuwe tendensen in de relatie tussen de burger en de administraties. Ze presenteren ook hun nieuwe aanbevelingen die hierop inspelen.
De voorstelling vindt plaats om 14u00,  in de salons van de voorzitter van de Kamer, Natieplein 1, 1000 Brussel. Inkom voor de pers op vertoon van perskaart: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel.

Meer informatie? Filip Staes - 02 289 67 59 – 0486 30 75 08 - filip.staes@federaalombudsman.be.

Voor de persdienst van de Kamer, contacteer mevrouw Catherine Manteau op 02 549 82 58 – 0473 88 60 05 of catherine.manteau@dekamer.be