08 jul 2021 08:04

De federale Ombudsman vraagt om een recht op toegang tot het internet op te nemen in de Grondwet

Wij hebben een aanbeveling gedaan aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om de toegang tot internet als grondrecht in de grondwet op te nemen, naast het recht op werk en op behoorlijke huisvesting. Alle burgers moeten gelijke toegang hebben tot openbare diensten.

My Minfin, My eBox, Tax-on-web, My Handicap, Mijn voertuig mijn plaat, verkeersboetes.be. Het internet is niet langer alleen een toegangspoort tot amusement en informatie, het is een onmisbaar kanaal voor de toegang tot openbare diensten. De gezondheidscrisis heeft de digitalisering van de samenleving versneld en de burgers gedwongen meer gebruik te maken van het internet om vele aspecten van hun leven en administratieve procedures af te handelen.

Een fundamenteel recht

Toegang tot het internet is een basisbehoefte en wij vinden dat het een fundamenteel recht moet worden.
Wij hebben de Kamer van volksvertegenwoordigers aanbevolen om een recht op toegang tot het internet toe te voegen aan artikel 23 van de Grondwet, naast bijvoorbeeld het recht op werk, op behoorlijke huisvesting en op sociale zekerheid. Sommige artikelen van de Grondwet zijn voor herziening vatbaar en artikel 23, dat bepaalt dat ieder het recht heeft om een waardig leven te leiden, is er daar een van.

De opname van dit grondrecht in de grondwet is een eerste stap om alle burgers toegang te geven tot het internet. Om de digitale kloof te verkleinen, pleiten wij er ook voor alternatieven voor digitalisering te behouden en altijd de mogelijkheid tot direct en menselijk contact te bieden.

Internet, bron van ongelijkheid

Al enkele jaren wijzen wij op de toegankelijkheidsproblemen in verband met de digitalisering van de federale overheidsdiensten en brengen wij hierover regelmatig verslag uit aan het Parlement. Volgens de laatste Barometer van de Informatiemaatschappij heeft bijna 7% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit gebruik gemaakt van het internet en heeft slechts 59% het internet gebruikt voor zijn contacten met overheidsdiensten.

David Baele, federaal Ombudsman: "De klachten en signalen die we ontvangen tonen aan dat veel mensen niet over het budget, de uitrusting of de vaardigheden beschikken om toegang te krijgen tot het internet. De digitalisering van overheidsdiensten mag niemand achterlaten. Iedereen moet zijn administratieve procedures kunnen uitvoeren en zijn rechten doen gelden.

Op alle niveaus en in alle sectoren

Digitalisering vergroot de ongelijkheid bij de toegang tot diensten, op alle niveaus en in alle sectoren. Dat is de vaststelling van een dertigtal ombudsmannen, waaronder de federale Ombudsman, de Vlaamse ombudsman, de Kinderrechtencommissaris en de ombudsmannen voor telecommunicatie, voor energie en voor banken, maar ook die van Gent en Antwerpen.

In februari jl. hebben deze ombudsmannen de federale, regionale en lokale overheden opgeroepen om ieder huishouden een minimale toegang tot kwalitatief goed en betaalbaar internet te garanderen.

De Verenigde Naties en, meer recent, het Europees Parlement hebben ook opgeroepen tot de erkenning van internettoegang als een grondrecht.