27 mei 2016 15:29

De Ministerraad keurt de maatregelen goed inzake de alternatieve financiering voor jonge ondernemingen

Deze ochtend heeft de regering in de Ministerraad de teksten goedgekeurd die de invoering mogelijk maken van de alternatieve financieringsplatformen en de startersfondsen.

Het gaat om structuren die de mogelijkheid zullen bieden om ten volle te genieten van de belastingverminderingen die vorig jaar in juli werden beslist. Ter herinnering, deze maatregel is uitzonderlijk omdat hij een belastingvermindering toekent voor kapitaalparticipaties van 30% voor KMO’s tot 45% voor micro-ondernemingen. Het moet gaan om ondernemingen die minder dan 4 jaar geleden opgericht werden. Daarnaast moet de investering gerealiseerd worden voor een periode van 4 jaar. Tot slot mag de KMO niet meer dan 250.000€ ontvangen en de maximale investering per jaar per belastingplichtige bedraagt 100.000€.

 

De regering heeft van de steun aan KMO’s en aan het scheppen van economische activiteit haar absolute prioriteiten gemaakt, door met name maatregelen te nemen inzake alternatieve financiering, zoals crowdfunding en het nemen van participaties in het kapitaal van startende KMO’s door particulieren. Ter herinnering, crowdfunding is een financieringswijze die bestaat uit een oproep aan het grote publiek om fondsen te verzamelen voor de financiering van een specifiek project via een internetplatform.

 

De teksten die deze ochtend aan de Ministerraad werden voorgelegd, zullen de invoering toelaten van platformen die investeerders in staat zullen stellen de belastingvermindering te genieten. De wet gestemd door de regering heeft betrekking op twee aspecten:

 

1. de creatie van het statuut van alternatief financieringsplatform. Dit impliceert dat naast de directe investering die vandaag al aanleiding geeft tot de belastingvermindering, de particulier zal kunnen investeren in startende KMO’s via een platform.

 

2. de creatie van een startersfonds. In deze hypothese zal de investeerder aandelen van een fonds kunnen verwerven dat zal investeren in startende KMO’s. Deze structuur heeft het voordeel voor de investeerders dat de risico’s gespreid worden omdat het fonds niet in één KMO, maar in een portefeuille van KMO’s zal investeren.

 

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie is fier op deze maatregelen die de financiering van KMO’s zullen ondersteunen. Hij wil aan het volgende herinneren: “Samen met mijn collega Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, wilde ik een juist evenwicht vinden tussen de bescherming van de investeerders en een zekere flexibiliteit. De KMO’s vormen de ruggengraat van onze economie omdat zij alleen al 99,2% van de ondernemingen uitmaken (volgens de Belgische definitie, namelijk een onderneming die minder dan 50 werknemers telt), omdat zij goed zijn voor 52,9% van de private tewerkstelling en voor 42% van de toegevoegde waarde in het BBP. Het is van cruciaal belang in hen te investeren en dit type van voorziening te ondersteunen die een aanvulling is op de ‘klassiekere’ financiële diensten.”

 

Concreet zullen er voortaan dus vier investeringsmodaliteiten zijn die de belastingvermindering zullen genieten, namelijk:

 

- directe investering in een doelonderneming (in aandelen, al van toepassing sinds 1 juli 2015).
- Investering in een doelonderneming via de commercialisering door een platform (hier is de investeerder directe aandeelhouder van de onderneming).
- Investering in een alternatief investeringsvehikel dat dan investeert in een doelonderneming (“one to one”) – het gaat om een investering via een platform (hier is de investeerder geen aandeelhouder van de onderneming, het is het “vehikel” dat aandeelhouder blijft).
- Investering in een startersfonds dat investeert in meerdere ondernemingen (verschillende projecten worden samen geplaatst waardoor het risico dus gespreid wordt).