30 jul 2012 16:37

De RKW publiceert zijn Activiteitenverslag 2011

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.
 

Zoals altijd, was in 2011 de eerste zorg van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) een optimale service te bieden aan de gezinnen en hun kinderen.

 

Samen met de 16 kinderbijslagfondsen werd bijna 4,4 miljard EUR aan kinderbijslag betaald voor meer dan 1,1 miljoen gezinnen in het werknemersstelsel. De Rijksdienst betaalde zelf meer dan 1 miljard EUR voor zo’n 270.000 gezinnen. De buitengewone sociale rol van de Rijksdienst komt tot uiting in het percentage gezinnen van de Rijksdienst dat recht heeft op een hoger bedrag aan kinderbijslag (bv. op de sociale toeslag voor langdurig werklozen): 35,71 % tegen 12,68 % bij de private kinderbijslagfondsen. Daarnaast is de RKW als enige bevoegd om gewaarborgde gezinsbijslag uit te betalen aan gezinnen die in geen andere regeling recht hebben. In 2011 ging het om 50,6 miljoen EUR voor 8.702 gezinnen.

 

In 2011 beheerde de RKW - via het Kadaster van de Kinderbijslag - de elektronische uitwisseling van meer dan 43,8 miljoen berichten met identificatie- en socioprofessionele gegevens van personen die de verschuldigde kinderbijslag kunnen beïnvloeden. Dankzij de elektronische gegevensuitwisseling worden niet alleen de administratieve formaliteiten voor de gezinnen tot een minimum beperkt, het is ook een efficiënt middel in de strijd tegen de sociale fraude.

 

Verschillende diensten binnen de Rijksdienst bieden een geïntegreerde ondersteuning aan de gezinnen. De Frontdesk in Brussel en de 8 provinciale bureaus verwelkomden bijna 100.000 bezoekers in 2011. De dienst Bemiddeling, die tussenkomt als de gezinnen moeilijkheden ondervinden om hun recht te doen gelden, gaf telefonisch, schriftelijk en via e-mail antwoord op bijna 40.000 vragen van gezinnen. Via ruim 12.000 huisbezoeken werden de gezinnen in hun vertrouwde omgeving geholpen bij de optimale uitoefening van hun recht op kinderbijslag.

 

De Rijksdienst waakt ook over de kwaliteit van de dienstverlening van de kinderbijslagfondsen. In 2011 voerde de RKW 63.077 steekproeven uit in de 68 betalingsbureaus van de 16 kinderbijslagfondsen. Met 94,16 % bereikte het gemiddelde kwaliteitspercentage van de dienstverlening een zeer hoog peil.

 

De Rijksdienst is er trouwens van overtuigd dat gecentraliseerde, gestructureerde, toegankelijke en systematisch geactualiseerde informatie bijdraagt tot een uniforme en correcte toepassing van de regelgeving. Vanuit die overtuiging creëerde de RKW een elektronisch kennisportaal van de kinderbijslagregelgeving: www.famipedia.be.

 

Tot slot bevat het activiteitenverslag het integrale jaarrapport van het Auditcomité van de RKW. Met de interne auditfunctie stelt de RKW zichzelf voortdurend in vraag en streeft hij ernaar zijn interne werking continu te verbeteren.

 

Uit zorg voor het milieu publiceerde de RKW zijn Activiteitenverslag 2011 exclusief online op zijn website www.rkw.be.