21 nov 2017 10:52

De SDG’s in België: rapportering en toekomstige acties

In het kader van de nationale strategie duurzame ontwikkeling, organiseren de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over  de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in België.

De  Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de bijhorende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals- SDG’s) is niet alleen de opvolger van de millenniumdoelstellingen (MDGs), maar vormt een allesomvattende agenda die de ambitie heeft om een geïntegreerd antwoord te bieden op de dubbele doelstelling van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in de ontwikkelingslanden moet gebeuren, maar over de hele planeet.

Op 22 november bekijken we onze prioriteiten

In juli heeft België voor de eerste keer vrijwillig gerapporteerd aan de Verenigde Naties over de implementatie van de Agenda 2030.  Alle deelstaten waren betrokken bij de opmaak van dit rapport, gezien ook   zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de SDG’s, elk voor wat betreft hun bevoegdheden.

Om hierop verder te bouwen, organiseren de ministers van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling op 22 november gezamenlijk een evenement dat zich richt tot alle geïnteresseerde en betrokken actoren, gaande van overheden, bedrijven, NGO’s, wetenschappers en burgers, om zo samen de prioriteiten te bespreken waar we ons  collectief voor inzetten.

In de voormiddag zullen de voor duurzame ontwikkeling bevoegde ministers uiteenzetten welke acties ze reeds ondernomen hebben om de SDG’s te realiseren en treden ze in discussie met het publiek. In de namiddag kunnen de deelnemers  in een aantal werkgroepen mee nadenken over de aanpak en daarover aanbevelingen  formuleren.

Met de steun van de Verenigde Naties

Dit evenement wordt georganiseerd met steun van de Verenigde Naties en kan rekenen op internationaal gerenommeerde sprekers zoals Olivier De Schutter, voormalige Speciale VN-Rapporteur over het recht op voedsel en lid van het VN Comité inzake economische, sociale en culturele rechten en Jean- Pascal van Ypersele, lid van de groep van 15 vooraanstaande wetenschappers die het prestigieuze Global Sustainable Development Report opstellen.

Meer informatie

Meer informatie via www.sdgs.be.

Contact via imcsd@belgie.be

Secretariaat van de interministeriële conferentie duurzame ontwikkeling:
ine.baetens@kb.vlaanderen.be, 0474 62 87 21