19 aug 2013 19:45

De Veiligheid van de Staat reageert op het artikel dat heden verschenen is in De Morgen

De Veiligheid van de Staat heeft kennis genomen van het artikel dat heden verschenen is in De Morgen.
De Veiligheid van de Staat had reeds kennis van twee tussentijdse verslagen van het Comité I en heeft reeds de nodige maatregelen genomen om zich te schikken naar de aanbevelingen waarvan de VSSE momenteel kennis heeft.

We dienen te signaleren dat het verslag waarvan vandaag sprake is de fenomeenanalyse betreft die naar verschillende overheden waaronder het Comité I, werd verzonden in de maand oktober 2012. In die tijd werd geen enkele aanmerking geformuleerd aangaande de manier van werken.

Anderzijds, gezien de aanmerkingen die actueel geformuleerd worden en in afwachting van de definitieve besluiten van het Comité I, heeft de Veiligheid van de Staat intern reeds de maatregelen genomen om zich te schikken naar de aanbevelingen.