15 jan 2016 11:51

Een aftrek voor beroepsmatige investeringen tot 8% sinds 1 januari

Parallel met de verlaging van de lasten op de bestaande jobs en de verlaging van de bijdragen voor de eerste 6 gecreëerde arbeidsplaatsen, geeft een andere maatregel van de taxshift verkregen door Willy Borsus onze zelfstandigen en KMO’s een extra duwtje in de rug: stijging naar 8% van de investeringsaftrek voor de KMO’s en de zelfstandigen. 

De aftrek voor beroepsmatige investeringen gaat immers van 4 naar 8% voor de KMO’s en van naar 8% voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon. 

 

Het gaat om investeringen die te maken hebben met de beroepsactiviteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld de aankoop vermelden van:

 

 een voertuig voor het transport van goederen of materiaal;
 een nieuwe machine voor een werkplaats;
 een broodoven voor een bakker;
 een nieuwe tractor voor een landbouwer;
 enz.


De toepassingsvoorwaarden zijn dezelfde als vroeger omdat de maatregel al bestond, maar nu verdubbeld wordt.

Wat de voertuigen betreft, moeten we opmerken dat er twee uitzonderingen bestaan waarop de aftrek niet van toepassing is:

 

- de gemengde voertuigen (gebruikt voor het transport van goederen en personen)
- de voertuigen die gedeeltelijk privé gebruikt worden (bijvoorbeeld een timmerman die een bestelwagen zou hebben, maar geen persoonlijk voertuig; dat zou willen zeggen dat hij zijn bestelwagen ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt).


Een concreet voorbeeld om het beter te begrijpen

 

Laten we een alleenstaande zelfstandige nemen in Brussel met een brutowinst van 65.000 € en wiens beroepskosten 15.000 € bedragen.

 

Hij heeft voor 10.000€ geïnvesteerd in beroepsmateriaal, waarvan de afschrijvingen opgenomen zijn in de beroepskosten.

 

Zijn nettowinst (voor aftrek) bedraagt 50.000 €.

 

De aftrek voor aftrekbare investering van de belastbare basis bedraagt 800 € (8% van 10.000 €).

 

=> zonder investeringsaftrek bedraagt zijn belasting 19.950,16 €.

=> na investeringsaftrek bedraagt zijn belasting 19.522 ,16

 

Zijn belastingwinst bedraagt 428 €

 

Digitale investeringen

 

Parallel met deze maatregel bestaat er ook een aftrek van 13,5 % voor digitale investeringen, of meer bepaald voor de “investeringen met het oog op de integratie en de exploitatie van digitale betaal- en facturatiesystemen en de systemen die zorgen voor de beveiliging van de informatie- en communicatietechnologie.”

 

Om investeringen in digitale technologie aan te moedigen, heeft de Regering vorig jaar beslist de aftrek voor een eenmalige investering uit te breiden naar investeringen voor:

 

- beveiliging van informatie- en communicatietechnologie
- betaalsystemen (bijvoorbeeld bij de aankoop van een toestel)
- systemen van digitale facturatie.

 

Deze fiscale stimulans is bestemd voor kleine ondernemingen en voor zelfstandigen die investeren in digitale uitrusting (aankoop van software, van een betaalterminal …).

 

De aftrek voor investering is een fiscaal voordeel dat het mogelijk maakt om in één keer 13,5% van het geïnvesteerde bedrag af te trekken van de belastbare winsten.

 

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016.

 

Investeringen in beveiliging

 

Tot slot moeten we opmerken dat er voor de KMO’s en de zelfstandigen ook een aftrek bestaat van 20,5% voor investeringen in beveiliging.