08 dec 2022 17:00

Eerste Dag van de Voetbalsteward

Meer dan 150 voetbalstewards van de Belgische profclubs verzamelden vandaag, 8 december, in Brussel voor de eerste Dag van de Voetbalsteward, die door de FOD Binnenlandse Zaken samen met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) werd georganiseerd. Het doel van deze dag was om de stewards te erkennen als volwaardige partners in de voetbalveiligheid en om hen meer uitleg te geven over de veranderingen die in het kader van het actieplan voetbal en het voorstel voor de vernieuwde voetbalwet voor hen op til zijn.

Eerste Dag van de Voetbalsteward

Uitgebreid takenpakket, weinig respect

Iedereen die ooit al in een stadion of op televisie naar een voetbalwedstrijd keek, heeft wel al eens een voetbalsteward gezien. In hun kenmerkende oranje vesten of hesjes onthalen ze supporters in de stadions, verzorgen ze de ticketcontrole, bemannen ze de evacuatiepoorten en kijken ze erop toe dat het reglement van inwendige orde wordt nageleefd. Met hun rug naar de actie op het veld gekeerd, houden ze de tribunes constant in de gaten. Het takenpakket van een steward is heel uitgebreid. Bovendien voeren de meeste stewards hun functie vrijwillig uit.

Toch krijgen de stewards niet altijd het respect dat ze verdienen, zo verklaarden ze zelf in een bevraging die naar aanleiding van de Dag van de Voetbalsteward door de FOD Binnenlandse Zaken werd georganiseerd. Niet alleen bij de supporters, maar ook in de publieke opinie is de waardering soms ver te zoeken. Met haar campagne Wederzijds Respect, die op de Dag van de Voetbalsteward uitgebreid werd toegelicht, wil de FOD daar verandering in brengen. Deze campagne zet in op het versterken van de relatie tussen de burger en de veiligheidsprofessionals. Een toolbox om lokale dialoogplatforms op te zetten zal voetbalclubs en supportersverenigingen vanaf volgend voorjaar helpen om met elkaar een constructief en verbindend gesprek aan te gaan.

Actieplan en vernieuwde voetbalwet

Op de Dag van de Voetbalsteward werden ook het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ en het voorontwerp van de vernieuwde en verstrengde voetbalwet, dat momenteel bij de regering ligt, toegelicht. Specifiek werd er ingegaan op wat er voor de voetbalstewards verandert. Zo wordt fysieke en verbale agressie tegen veiligheidsprofessionals, waaronder dus ook de stewards, in het kader van het actieplan strenger bestraft. In de vernieuwde voetbalwet zullen de taken van voetbalstewards worden uitgebreid waardoor ze in de toekomst ook zullen mogen controleren of de identiteit van een supporter overeenkomt met de naam die op het ticket vermeld staat. Dit moet het mogelijk maken mensen met een stadionverbod op een efficiëntere wijze uit de stadions te weren.

Professionalisering en uniformering van de opleiding

De KBVB, die instaat voor de opleiding van de stewards, heeft onder financiële impuls van de FOD Binnenlandse Zaken een e-learning module ontwikkeld, die het opleidingsprogramma moet helpen professionaliseren en uniformiseren. Deze module werd op de Dag van de Voetbalstewards aan de aanwezige stewards voorgesteld.

Eerste Dag van de Voetbalsteward

Startpunt van een duurzame dialoog

De Dag van de Voetbalstewards is niet enkel een dag van erkenning voor deze veiligheidsfunctie, maar ook het startpunt van een duurzame dialoog tussen de stewards, de overheid en de voetbalwereld. Gezamenlijk overleg moet leiden tot concrete actiepunten en initiatieven die de functie van voetbalsteward veiliger en aantrekkelijker maken.