13 jul 2021 14:19

Enabel krijgt eerste klimaatproject in opdracht van het Green Climate Fund

Dinsdag 13 juli 2021 | Twee jaar na de accreditatie van Enabel door het Green Climate Fund wordt het Belgisch ontwikkelingsagentschap gevraagd om deel uit te maken van een  multi-stakeholderproject om de oostelijke provincie van Rwanda te transformeren door bossen en landschappen te herstellen. Het is een eerste kans om het partnerschap tussen beide organisaties te versterken.

Rwandees landschap (c) Dieter Telemans

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA).

Het project wil meer dan 60.000 ha door droogte aangetast landschap herstellen tot klimaatbestendige ecosystemen. Daarvoor zet het in op herbebossing, agrobosbouw, herstel van weidegronden en erosiebestrijding in 7 districten van de oostelijke provincie van Rwanda: Bugesera, Kayonza, Kirehe, Gatsibo, Ngoma, Nyagatare en Rwamagana. Zo zal het project onder meer bijdragen tot het herstel van ongeveer 6.545 ha aangetast bos voor kleine boeren en het duurzaam beheer daarvan in het kader van de PFMU-aanpak (Private Eenheden voor Bosbeheer).

"Enabel is zeer enthousiast om samen met IUCN en de Rwandese regering dit partnerschap met het Green Climate Fund aan te gaan", klinkt het bij Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel. "Wij zijn ervan overtuigd dat dit project een groot potentieel heeft om de oostelijke provincie van Rwanda te helpen transformeren door het herstel van bossen en landschappen te bevorderen. Mondiale uitdagingen vragen om lokale en aangepaste oplossingen en om een geïntegreerde aanpak met meerdere belanghebbenden. Wij zetten sterk in op het welslagen van dit project. Zo willen we bijdragen aan de Rwandese inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, het duurzaam beheer van hulpbronnen te bevorderen en de bestaansmiddelen en weerbaarheid van de bevolking te verbeteren.”

De zesjarige investering zal gezamenlijk worden uitgevoerd door IUCN, in samenwerking met de regering van Rwanda via de Rwanda Forestry Authority (RFA) en Enabel als uitvoerende instantie. Andere partners, waaronder World Agroforestry (ICRAF), World Vision en Cordaid, zullen eveneens bij de uitvoering van dit project worden betrokken.

Het Green Climate Fund draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Tijdens de ondertekening van de financieringsovereenkomst zei de Rwandese minister van Milieu, dr. Jeanne d'Arc Mujawamariya: "Rwanda is verheugd over de goedkeuring van het TREPA-project door het Green Climate Fund. Het ministerie van Milieu verbindt zich ertoe het project met succes uit te voeren in samenwerking met IUCN als geaccrediteerde instantie, Enabel als uitvoerende instantie en alle uitvoerende partners".

Het project zal klimaatbestendige markten en toeleveringsketens ontwikkelen. Op die manier wil het publieke en private investeringen in bossen aanmoedigen, de capaciteit van gemeenschappen om bossen en agrobosbouwbronnen te vernieuwen en duurzaam te beheren vergroten, en kleine boeren ondersteunen bij het invoeren van klimaatbestendige landbouw. Het zal ook verbeterde schone en efficiënte technologieën voor kook-energie promoten bij meer dan 100.000 huishoudens in de oostelijke provincie van Rwanda.

"Wij zijn ervan overtuigd dat het TREPA-project de oostelijke provincie van Rwanda sterk zal veranderen door aanpassing aan de klimaatverandering en dat het de provincie weerbaar zal maken tegen de klimaatverandering", aldus dr. Uzziel Ndagijimana, de Rwandese minister van Financiën en Economische Planning.

Luther Anukur, regionaal directeur van IUCN voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, bevestigde nogmaals dat IUCN zich inzet om het werk van de Rwandese regering en haar partners te ondersteunen: "Door de voortdurende gevolgen van de klimaatverandering wordt Afrika steeds vaker geconfronteerd met droogtes en overstromingen. Het nieuwe project TREPA wil bijdragen tot een betere aanpassing van Rwanda aan de klimaatverandering via een holistische aanpak met gemeenschappen die in de aangetaste landschappen van Oost-Rwanda wonen. In partnerschap met de Rwandese overheid zet IUCN zich in om samen te werken met verschillende partners uit de private sector en ngo's voor een systeembrede verandering."

 

 

Enabel wil bijdragen aan de Rwandese inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, het duurzaam beheer van hulpbronnen te bevorderen en de bestaansmiddelen en weerbaarheid van de bevolking te verbeteren
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel