21 dec 2021 09:44

Energiefactuur eenvoudiger en duidelijker leesbaar vanaf 1 januari 2022

 - Het koninklijk besluit ‘tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen ‘ – zoals beslist op de ministerraad van 23 juli 2021– is gepubliceerd in het Belgische Staatsblad.

 - De maatregelen treden vanaf 1 januari 2022 in werking en leggen minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie moeten voldoen aan energieleveranciers op.

 - Dankzij een eenvoudigere en duidelijkere energiefactuur is de consument beter in staat om het energieverbruik te vergelijken en te controleren. Met de hoge energieprijzen vandaag is dit meer dan ooit aan de orde.

 - Het koninklijk besluit beoogt richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en de wijziging van richtlijn 2012/27/EU om te zetten.

 - Het K.B. is een initiatief van Vice-Premier en Minister voor Werk, Pierre-Yves Dermagne, Federaal Minister voor Energie, Tinne Van der Straeten en Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, Eva De Bleeker.

 

1 op 5 gezinnen leeft in energie-armoede. Vandaag is de energiefactuur een kluwen van heffingen en kosten, waardoor burgers het bos door de bomen niet meer zien en geen duidelijk beeld hebben van hoeveel ze betalen en waarvoor. Zonder die informatie is het onmogelijk om verbruik aan te passen of van tariefplan te wijzigen. Enkel wanneer men effectief begrijpt wat er op die factuur staat, kan men tarieven gaan vergelijken en, indien gewenst, van energieleverancier wisselen om zo tot het meest gunstige tariefplan te komen. Het is dan ook een zeer goede zaak dat vanaf 1 januari 2022 de kleine lettertjes op de factuur verdwijnen
Tinne Van der Straeten
Minister van Energie
De energierekening zal nu duidelijker en leesbaarder zijn. In dit opzicht komen wij tegemoet aan een van de aanbevelingen van het Platform voor de bestrijding van energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting. Vanaf 2022 zal een verdere stap naar vereenvoudiging en duidelijkheid worden gezet, wanneer de informatie op één pagina past, onderverdeeld in vijf precieze onderverdelingen. De traditionele factuur wordt dan een instrument waarmee de klant zijn verbruik en dus zijn maandelijkse uitgaven kan beheersen"
Pierre-Yves Dermagne
Minister van Economie
Eenvoud werkt. Met de vereenvoudigde factuur geven we de controle weer aan de consument, die aan de hand van maximum twee overzichtelijke bladzijden zijn energiegebruik kan begrijpen en controleren. Die transparantie helpt de consument ook om gemakkelijker prijzen te vergelijken en te veranderen van leverancier of pakket indien nodig.
Eva De Bleeker
Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken

Eenvoudig en leesbaar

Het Koninklijk Besluit zorgt voor een vereenvoudigde afrekenings – en slotfactuur voor huishoudelijke afnemers. Om de leesbaarheid te verbeteren, wordt de informatie opgedeeld in vijf verschillende rubrieken, die duidelijk maken aan de klant welke informatie op welke plaats gevonden kan worden:

 • Rubriek “essentiële contractinformatie”
 • Rubriek “wat, waar en hoe moet ik betalen, of krijg ik terug”
 • Rubriek “ik heb een vraag”
 • Rubriek “contract vergelijken en overstappen”
 • Rubriek “energieverbruik beheren”

De informatie wordt vereenvoudigd weergegeven op slechts twee bladzijden. Door duidelijke richtlijnen te geven aan energieleveranciers over welke informatie op welke plek moet komen, wordt komaf gemaakt met de ‘kleine lettertjes’.

Het K.B. brengt zo de wettelijke verplichtingen rond de energiefactuur in overeenstemming met de Europese richtlijnen rond de Elektriciteitsmarkt, en beantwoordt aan een oproep van het Federaal Parlement om de factuur te vereenvoudigen (resolutie 551650).

De goedkeuring van het federale kader is een belangrijke stap om de elektriciteits- en gasfactuur te vereenvoudigen en standaardiseren. Op deze basis zal ik de hervorming kunnen afronden die op Waals niveau wordt gevoerd en die verschillende specifieke verplichtingen aan leveranciers oplegt. De consumenten helpen door de leesbaarheid van hun facturen te vereenvoudigen en te vergemakkelijken is een centraal thema dat mij nauw aan het hart ligt.
Philippe Henry
Waals minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit
Afzien van je rechten is steeds problematischer in het kader van energie-armoede. "You can't manage what you can't measure", het is van essentieel belang dat klanten inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun tariefvoorwaarden, om hun rechten te doen gelden, om de beschikbare aanbiedingen gemakkelijk te kunnen vergelijken, maar ook om op basis van hun energieverbruik te kunnen handelen. Ik verwelkom het initiatief van de federale regering om de toegang tot duidelijke en relevante informatie te verzekeren, zodat iedereen weloverwogen keuzes kan maken. De vereenvoudiging van de energiefactuur draagt zo bij tot de bestrijding van energie-armoede.
Alain Maron
Brussels minister van Energie, Klimaat en Sociale Actie
Deze vereenvoudiging komt geen dag te vroeg. Beter inzicht in de factuur en het energieverbruik is in deze periode met ongezien hoge gas-, elektriciteits- en CO2-prijzen des te belangrijker. Met onze recent actieplan tegen energie-armoede en een ruim pallet van Vlaamse premies en leningen staat Vlaanderen bovendien paraat om mensen te helpen renoveren en investeren in energiebesparing
Zuhal Demir
Vlaams minister van Energie

Achtergrondinformatie

Uit een rapport van de CREG van juni 2021 blijkt dat voor veel mensen, in het bijzonder diegene die in energie-armoede leven, de huidige energiefactuur te lang en onleesbaar is. De Koning Boudewijnstichting deed reeds in 2018 in die context de volgende aanbevelingen:

 • Leesbaarheid verbeteren zodat specifieke informatie op de factuur begrepen kan worden;
 • Kunnen controleren van een aantal gegevens zoals de meterstand, het geraamde of werkelijke verbruik, het openstaande saldo, het bedrag van de administratiekosten, de naam, het type en de looptijd van het contract enz.;
 • Kunnen vergelijken van het aanbod van de verschillende leveranciers;
 • Weten wie men kan aanspreken, waar men hulp kan vinden;
 • Beknopt genoeg zijn om leesbaar te blijven;
 • Technisch, juridisch en financieel haalbaar zijn.

Vragen ?

Nicolas Gillard, woordvoerder Vice-Eerste Minister Dermagne

nicolas.Gillard@dermagne.fed.be

0476/20 37 84

 

Andries Bomans, woordvoerder minister van Energie Tinne Van der Straeten

andries.bomans@vanderstraeten.belgium.be

0471/66 00 06

 

Nele Matthys, woordvoerder van Staatssecretaris De Bleeker

nele@debleeker.be

0479/90 90 77