10 dec 2015 15:17

Er zal geen BTW toegepast worden op betalingen aan melkproducenten in het kader van het “Ketenoverleg”

Goed nieuws voor de landbouwers! Op vraag van Willy BORSUS, minister van Landbouw, heeft Johan VAN OVERTVELDT, minister van Financiën,  aanvaard om geen BTW toe te passen op de betalingen die zullen worden gedaan aan de melkproducenten in het kader van het akkoord binnen het “Ketenoverleg”.

Willy BORSUS had zijn collega immers bevraagd over het fiscaal regime dat van toepassing is op de betaling door de ondernemingen uit de distributiesector van een vast bedrag per liter aangekochte melk aan een fonds ten voordele van de melkproducenten.

Financiën heeft het verzoek van de minister van Landbouw dus aanvaard: wat betreft de toepassing van BTW, omdat de betaling uitgevoerd door een speler in het verkoopscircuit van melk ten voordele van de producent rechtstreeks verbonden is aan het melkvolume dat geleverd wordt,  kan die beschouwd worden als een element van de berekeningsgrondslag van deze levering overeenkomstig het wetboek van de BTW. Rekening houdend echter met het tijdelijke en uitzonderlijke karakter van deze betaling, met de complexiteit van de verplichtingen die de strikte toepassing van de BTW-reglementering op dit mechanisme zou veroorzaken, met het feit dat het in ieder geval zal gaan om een budgettair neutrale operatie voor de staat en dat het risico op fraude onbestaande is, heeft Johan VAN OVERTVELDT niettemin toegelaten dat, conform de algemene neutraliteits- en proportionaliteitsbeginselen, er geen BTW zal worden aangerekend in welk stadium dan ook.

Willy BORSUS, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, verklaarde het volgende: “Ik ben blij dat mijn collega begrip heeft getoond voor de moeilijke situatie waarin de landbouwsector zich bevindt en aanvaard heeft om geen BTW toe te passen. We moeten er alles aan doen om onze landbouwers te helpen. De ondersteuning van de actoren van het ketenoverleg is één van deze elementen”.