26 sep 2022 18:00

Europese Landbouwraad: conclusies

Vandaag zijn de ministers van Landbouw van de lidstaten van de EU samengekomen in Brussel. Onder andere de impact van de energiecrisis en de situatie op de landbouwmarkten stonden op de agenda. De ministers hebben met name de volgende punten besproken:

Herziening van de richtlijn “Industriële emissies”: impact op de landbouw

Naar het voorbeeld van andere sectoren, moet de landbouwsector zijn bijdrage leveren aan de oplossing van de klimaatkwestie. Rekening houdend met de aanzienlijke impact van deze herziening van de tekst op de landbouwsector, hebben de ministers een eerste keer gesproken over de richtlijn industriële emissies in het kader van de Raad Agrifish.

In de praktijk zou de herziening van deze richtlijn impliceren dat elke boerderij vanaf 150 grootvee-eenheden (het equivalent van 150 melkkoeien of 100 koeien en 80 jonge dieren), beschouwd zou worden als een “agro-industriële installatie” en daardoor onderworpen zou zijn aan de verplichtingen inzake de vermindering van de koolstofemissies die daarvoor voorzien zijn. De rundveebedrijven zullen ook onderworpen worden aan deze wetgeving.

David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “België heeft vastgesteld dat het toepassingsgebied van deze richtlijn uitgebreid zal worden en dat het aantal betrokken bedrijven zal toenemen. Een dergelijke herziening zal bijkomende verplichtingen met zich meebrengen voor de Belgische landbouwsector, terwijl die sector al geconfronteerd wordt met een reeks moeilijkheden die onder andere verband houden met de hoge inflatie, de voedselonzekerheid en de economische crisis. De kleine familiale bedrijven zouden vrijgesteld moeten worden en er zou rekening moeten worden gehouden met verschillende veehouderijtypes. De gedefinieerde werkingsregels zullen cruciaal zijn”.

De impact van de grotere populatie carnivoren in de landelijke gebieden in Europa

De verschillende ministers van de lidstaten van de Europese Unie hebben ook gesproken over de groeiende populatie wolven en, in mindere mate, beren in Europa. Sinds ongeveer tien jaar is de wolf terug in onze contreien. Mensen moeten dus opnieuw leren om met deze grote carnivoren, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de plaatselijke landbouw, samen te leven.

Voor België moet preventie centraal staan in het wolvenbeleid. Door preventieve maatregelen te nemen, kan het risico op schade worden verminderd”, benadrukt David Clarinval.

Situatie in Oekraïne – situatie van de landbouwproductie

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne blijft zware gevolgen veroorzaken voor de meeste landbouwsectoren, alsook voor de hele bevoorradingsketen. De stijging van de energieprijzen en de prijs voor diervoeders zetten onze landbouwers onder zware druk.

Minister Clarinval heeft in naam van België eveneens zijn ongerustheid uitgesproken over de sterke stijging van de meststofprijzen. Een situatie die een impact zou kunnen hebben op het productiepotentieel in de Unie op lange termijn.

Minister Clarinval : “Met de stijging van de productiekosten, en met name van meststoffen, wordt de situatie niet alleen onhoudbaar voor onze landbouwers, maar wordt het voedsel ook te duur voor de burgers. Een groot deel van de oplossing huist, naar mijn mening, in de toelating van de RENURE-meststoffen (op basis van dierlijke mest) als alternatief voor de chemische meststoffen op basis van gas.”