07 jul 2016 16:07

Europese steun voor 3 Belgische spoorprojecten

De Europese Commissie zal 3 extra Belgische spoorprojecten financieel ondersteunen in het kader van het Connecting Europe Facility (CEF) programma. Dit programma wil transport doorheen de Europese Unie verbeteren en veiliger maken.

Eind 2015 lanceerde de Europese Commissie een oproep voor projecten die aanspraak wilden maken op financiële ondersteuning. De FOD Mobiliteit en Vervoer – die de coördinatie van de spoorprojectaanvragen voor ons land coördineert – steunde beging dit jaar 7 aanvragen van NMBS en Infrabel.

 

Drie daarvan werden door de Europese Commissie geselecteerd om financieel ondersteund te worden.

 

Opheffing van  spoorwegoverwegen op de Europese corridors:

In 2014 telde het Belgische spoorwegennetwerk 1.818 spoorwegoverwegen. Enerzijds zijn dit extra gevaarlijke punten met een verhoogd risico op ongevallen, anderzijds zijn deze overwegen ook flessenhalzen die het spoorverkeer zelf vertragen. Daarom zullen 12 overwegen, die op de corridors van het trans-Europese vervoernetwerk liggen, verwijderd worden en zal de nodige vervanginfrastructuur aangelegd worden. Dit zal onder andere zorgen voor een daling van het aantal ongelukken aan overwegen en een verhoging van de capaciteit van het Europese en nationale spoorwegnetwerk. De Europese Commissie trekt hiervoor 7,1 miljoen euro uit.

 

Verbetering van het logistieke platform in de haven van Zeebrugge:

De haven van Zeebrugge ligt op een strategische plaats in Europa op de Europese corridor “Rijn – Alpen” die de Noordzeehavens via de Rijnvallei met Milan en de haven van Genua verbindt. Daarom zijn investeringen in de spoorweginfrastructuur essentieel om te zorgen voor een duurzaam ontwikkeling van die corridor. Dit project zal de haven klaarmaken om extra lange goederentreinen tot 740 meter te kunnen ontvangen en daardoor het concurrentievermogen van het spoorvervoer te verhogen. Op termijn zal dit zorgen voor een verschuiving van goederenvervoer over de weg naar vervoer via het spoor. De Europese Commissie ondersteunt dit project met 1,6 miljoen euro.

 

Uitrollen van het ETCS systeem op 106 AM Break Motor Units:

 

De NMBS wil alle treinen tegen eind 2023 uitrusten met het European Train Control System (ETCS). Het gebruik van dit treincontrolesysteem zorgt voor een veiliger spoorverkeer en verbetert het grensoverschrijdende spoorverkeer. Met dit project zullen 106 elektrische motorrijtuigen  van het AM Break type met het ECTS systeem uitgerust worden. Deze toestellen worden gebruikt voor passagiersvervoer onder andere tussen België en Nederland. Voor dit project, heeft de NMBS een Europese steun van 13,2 miljoen euro ontvangen.

 

“De veiligheid en intermodaliteit, zowel voor personen- als goederenvervoer, zijn 2 belangrijke factoren voor het succes van het mobiliteitsbeleid dat ik wil ontwikkelen. Het verheugt me dat de Europese Unie gekozen heeft om projecten te ondersteunen die deze visie onderschrijven.” zegt minister Fraçois Bellot.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be