29 mei 2017 12:51

Experten van FAMIFED ontmoeten professionelen die werken met kwetsbare gezinnen

Gewaarborgde gezinsbijslag (GGB) is een bijslag voor gezinnen die geen recht op kinderbijslag kunnen openen in een ander regime (werknemers, zelfstandigen, invalide, enz.). Maar wat is GGB precies ? Wie heeft er recht op en hoe wordt het toegekend? Experten van FAMIFED leggen uit hoe en waarom de regels voor deze bijzondere bijslag strikt worden toegepast.

Met de organisatie van deze infosessies beantwoordt FAMIFED aan een informatiebehoefte die leeft bij verschillende zorginstellingen zoals OCMW's, Huizen van het Kind, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor hen is het toepassen van de strikte spelregels van deze bijzondere toeslag op vaak moeilijke situaties niet altijd evident.

Tijdens de sessies is er ook tijd om te praten over voorbeelden uit de praktijk waar iedereen mee te maken krijgt.

Meer info?

www.famifed.be
http://brussel.famifed.be/nl/gezinnen/werksituatie/geen-inkomen

Contactpersonen

  • Joke Verbeek (NL) 0471 09 80 94
  • Pascale Mégal (FR) 0474 85 32 92