24 nov 2015 12:28

Export van levende vetmestrunderen: opening van de Turkse markt

België heeft net de toelating verkregen van de Turkse autoriteiten voor de export van vetmestrunderen.

De Turken zijn in het bijzonder geïnteresseerd in runderen jonger dan een jaar en lichter dan 300 kg.

 

Dit nieuws biedt een mooie gelegenheid aan de sector, in een periode waar de dieren van de weiden worden gehaald en in de context van een ongunstige interne markt. Deze nieuwe markt zou een positief effect moeten hebben op de veeprijs en de sector de nodige ademruimte moeten geven.

 

Bovendien zou de impact van deze toelating nog gunstiger moeten uitvallen voor ons op een moment waar een groot deel van de Europese leveranciers aan Turkije (Hongarije, Frankrijk…) getroffen zijn door catarraalkoorts bij schapen (blauwtong) en momenteel dus niet meer naar Turkije mogen exporteren (vanuit de niet-ziektevrije gebieden).

 

Deze opening is het resultaat van de actieve onderhandelingen van het FAVV in de voorbije weken over de sanitaire exportvoorwaarden, met name na een bezoek van een delegatie Turkse inspecteurs eind juli.

 

De opstelling van nieuwe sanitaire akkoorden om onze landbouw- en agrovoedingsproducten af te zetten is een prioriteit voor Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.
Hij heeft tevens de nodige budgetten verkregen om de exportdiensten van het FAVV te verdubbelen.


Minister Willy Borsus verklaarde het volgende: “De wereldwijde export is van cruciaal belang voor onze producenten. Na China voor varkensvlees, opent nu Turkije de deuren voor vetmestrunderen. Het gaat om een mooie opportuniteit voor onze producenten die zwaar getroffen zijn door de crisis. Daarnaast is dit opnieuw een bewijs van de kwaliteit van onze veestapel, onze sanitaire veiligheid en onze traceerbaarheid.”


Meer informatie:
http://www.favv-afsca.be/exportderdelanden/levendedieren/default.asp#Turk