04 mrt 2015 10:23

FAMIFED verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar"

Op dinsdag 3 maart 2015 is het 'Federaal Agentschap voor de kinderbijslag' verkozen tot "Overheidsorganisatie van het jaar" op federaal niveau. FAMIFED kreeg eveneens een speciale vermelding van de jury. Dit is een stap dichter naar de erkenning van een moderne en dynamische openbare sector.

Tijdens de tweede editie van de prestigieuze wedstrijd "Overheidsorganisatie van het jaar", georganiseerd door Ernst & Young samen met De Tijd/L'Echo en BNP Paribas Fortis, heeft een professionele jury besloten om FAMIFED te belonen voor haar engagement en professionalisme.


Met de keuze voor een instelling als FAMIFED, erkennen de organisatoren samen met de jury, voorgezeten door Mevrouw Michèle Sioen (Voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen), eens te meer de meerwaarde van een publieke instelling voor de sociale en economische omgeving. Om hun keuze te maken, zijn de volgende 5 parameters in acht genomen : strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid.

 

FAMIFED sleepte eveneens de speciale vermelding van de jury in de wacht, voor een federale overheidsinstelling die het hoofd biedt aan en stand houdt tijdens de veranderingen van de 6de staatshervorming en de bevoegdheidsoverdracht van de kinderbijslag naar de deelentiteiten.


FAMIFED is met 325.000 dossiers (van werknemers, zelfstandigen, alle overheidsinstellingen en de gewaarborgde gezinsbijslag) het grootste kinderbijslagfonds van België. Ze staat in voor de betaling van de kinderbijslag in zowel de werknemers- als zelfstandigenregeling, de gewaarborgde gezinsbijslag en de publieke sector.  Het agentschap beheert ook het hele kinderbijslagstelsel en neemt op die manier het voortouw binnen de huidige hervorming van de kinderbijslag. Tot slot vervult FAMIFED ook een essentiële sociale rol met het gezin in het centrum van haar belangstelling.


Vandaag, meer dan ooit, is FAMIFED een sterke organisatie die het hoofd biedt aan verscheidene veranderingen. Het jaar 2014 was een mijlpaal voor FAMIFED met de overname van meer dan 55.000 kinderbijslagdossiers uit de publieke sector, de bevoegdheidsoverdracht naar de deelentiteiten en een verandering van naam! Kortweg, een nieuwe visuele identiteit geeft ruimte voor nieuwe inspiratie: het Agentschap heeft zich geprofileerd binnen een sector in volle verandering en dat dankzij de dynamiek en het engagement van haar personeel.


Tania Dekens, administrateur-generaal bij FAMIFED, is trots om het Agentschap te vertegenwoordigen: "Een sterk beleid vereist een sterke administratie: dat is waar FAMIFED voor staat! We zijn een 'gezin' ten dienste van andere gezinnen. Beschikbaarheid, expertise, communicatie, overleg, performant informaticasysteem: dat zijn de waarden die wij hoog in het vaandel dragen opdat elk gezin haar kinderbijslag op tijd en stond ontvangt."

 

Contact

 

Pascale MEGAL (FR)   0474/85 32 92
Mathilde BEIRNAERT (FR)  0494/12 71 75
Joke VERBEEK (NL)    0471/09 80 94