16 nov 2016 15:11

Federale Ombudsman stelt de resultaten van zijn onderzoek 'Medische regularisatie' voor

De federale Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de afdeling 9ter van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die afdeling behandelt de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen. Het verslag werd vandaag voorgelegd aan het Parlement.
 

Willekeurige termijn

Het onderzoek van de federale Ombudsman toont aan dat de behandelingstermijn van de aanvragen willekeurig is en sterk kan verschillen van dossier tot dossier. Er bestaat geen controlesysteem om een toezicht te verzekeren op de behandelingstermijn of om de dossiers, die niet verder worden behandeld, te identificeren.

De federale Ombudsman beveelt aan om een verplichte termijn in te voeren om te beslissen over de ontvankelijkheid van een aanvraag.

Kwaliteit van de medische evaluatie

Het onderzoek stelt vast dat de arbeidsomstandigheden van de artsen van de Dienst Vreemdelingenzaken hen niet altijd toelaten om te handelen volgens de medische deontologie. De werking van de cel medische evaluatie moet bovendien verbeterd worden om de kwaliteit van de medische adviezen en de gelijkheid van de behandeling van de aanvragers te garanderen.

De individuele situatie van de personen (seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst…) of de impact van de beslissing op het kind krijgen niet de gepaste overweging tijdens het beslissingsproces.

De continuïteit van de zorgen is niet verzekerd op het moment dat zieke personen, van wie de verblijfsvergunning is geweigerd, worden uitgewezen.

26 aanbevelingen

Het onderzoeksrapport bevat 26 aanbevelingen bestemd om de behandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen te verbeteren.

 

Samenvatting van het onderzoeksverslag.

Het volledige onderzoeksverslag.

 

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling, collateraal van het Parlement, belast met de behandeling van klachten van burgers tegenover federale overheidsdiensten. Ze lost individuele problemen op, voert onpartijdige onderzoeken uit over de werking van de administraties en waakt over het respect voor de mensenrechten. Daarnaast brengt ze elke aanbeveling uit die ze nuttig acht voor de verbetering van de diensten van de overheid en de wetgeving. De federale Ombudsman onderzoekt eveneens veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale overheidsdiensten.