27 mei 2009 17:18

Federale overheid sensibiliseert ambtenaren met expo ‘Consumo ergo sum, uw verbruik in de kijker'

De tentoonstelling ‘Consumo ergo sum' is een initiatief van de POD Duurzame Ontwikkeling. Met deze tentoonstelling willen de POD Duurzame Ontwikkeling en de andere federale overheidsdiensten de federale medewerkers informeren en sensibiliseren rond duurzame productie en consumptie. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de bekende stelling van René Descartes "Cogito ergo sum – ik denk, dus ik ben". Hiermee bedoelde Descartes dat het typische aan de mens zijn kritische zin is: zijn vermogen om zich vragen te stellen en zichzelf daarbij in vraag te stellen. We merken vandaag dat consumenten deze kritische ingesteldheid kwijt zijn. Ze zijn onvoldoende geïnformeerd of misleid door de reclame.

"Deze tentoonstelling is opgebouwd rond vier concrete voorbeelden zoals de gsm, fastfood, de wagen en de jeans", licht Sophie Sokolowski, voorzitster a.i. van de POD Duurzame Ontwikkeling toe. "Door de bezoekers te informeren over de knelpunten in de productie, distributie en consumptie van deze producten, hopen we dat de bezoekers bij een volgende aankoop een bewustere keuze zullen maken."

Het idee voor deze tentoonstelling ontstond in november 2005 in de lokalen van de Verbraucherschutzzentrale ("Centrum voor consumentenbescherming") in Eupen. Zij realiseerden een eerste versie van deze tentoonstelling in het Duits. De tentoonstelling die volledig uit gerecycleerd materiaal werd gemaakt, kende een groot succes.

De POD Duurzame Ontwikkeling heeft door de Verbraucherschutzzentrale een tweede geactualiseerde versie van deze tentoonstelling laten maken in het Nederlands en het Frans. Deze tentoonstelling zal tot eind 2010 naar de verschillende federale overheidsdiensten reizen om zoveel mogelijk ambtenaren te bereiken.

De tentoonstelling is nog tot 5 juni te bezoeken bij de POD Duurzame Ontwikkeling. Daarna zal ze aan haar tocht naar de verschillende overheidsdiensten beginnen.

Contactpersoon:

Veerle Custers
Communicatieverantwoordelijke
T: 02/524.88.62
E: communicatie@poddo.be

Over de POD Duurzame Ontwikkeling
De Programmatorische federale Overheidsdienst voor Duurzame Ontwikkeling werd in 2002 opgericht. De dienst vervult drie opdrachten: (1) de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, (2) de coördinatie van de uitvoering van dit beleid, en (3) het er beschikking stellen van expertise binnen en buiten de federale overheid.

Meer informatie over de POD Duurzame Ontwikkeling op: www.poddo.be